Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

TP. Tây Ninh:

Sẽ triển khai mô hình “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” giúp dân giải quyết thủ tục hành chính 

Cập nhật ngày: 02/10/2020 - 21:34

BTNO - Ngày 1.10, UBND TP.Tây Ninh tổ chức cuộc họp sơ kết công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính 9 tháng năm 2020. Ông Phạm Trung Chánh – Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì cuộc họp.

Trong 9 tháng qua, Thành phố thực hiện tinh giản 2 biên chế cơ quan hành chính và 31 biên chế đơn vị sự nghiệp so với năm 2019.

Tính đến cuối tháng 8/2020, Bộ phận Một cửa Thành phố và phường, xã tiếp nhận gần 18.000 hồ sơ thủ tục hành chính.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đạt trên 96,7%. Gần 2.700 hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công mức độ 3 và zalo, 600 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, tăng so với năm trước.

Tuy nhiên số hồ sơ trễ hẹn vẫn còn nhiều. Trong đó phần lớn là hồ sơ hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 bị quá hạn do lỗi của hệ thống phần mềm.

Thành phố đề xuất mô hình mới giúp dân trong TTHC tại cuộc họp sơ kết 9 tháng đầu năm 2020.

Cuộc họp cũng đã thảo luận kế hoạch triển khai mô hình “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, từ ngày 15.10 tới đây, Thành phố sẽ chọn ngày thứ tư để cử lực lượng hỗ trợ người dân ghi giấy tờ; chọn ngày thứ sáu để tiếp nhận xử lý hồ sơ và trả kết quả ngay đối với một số loại thủ tục hành chính, nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Phạm Trung Chánh – Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Tây Ninh khắc phục hạn chế, quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính.

Sắp xếp, bố trí, tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, chuyên môn nghiệp vụ để đội ngũ công chức Bộ phận Một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ; chủ động đổi mới suy nghĩ, tư duy, hành động, hết lòng vì dân phục vụ.

Bên cạnh đó tăng cường công tác tuyên truyền các tiện ích công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan cấp Thành phố và phường, xã trong việc giải quyết hồ sơ; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng… nhằm nỗ lực chung tay cải cách hành chính, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Huy Hoàng