Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Cập nhật ngày: 07/09/2019 - 08:22

BTNO - Đợt sinh hoạt nhằm tuyên truyền, giáo dục đến toàn thể cán bộ, kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên và người lao động trong đơn vị hiểu rõ hơn về giá trị lý luận và tính thực tiễn sâu sắc của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 5.9, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Ông Ngô Văn Hối- Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh chủ trì buổi sinh hoạt.

Ông Ngô Văn Hối- Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh phát biểu hội nghị.

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu được xem phim tư liệu nói về 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh do GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp  trình bày giới thiệu một số sự kiện tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác; hoàn cảnh ra đời, những nội dung cơ bản, giá trị cốt lõi của bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những thành tựu cơ bản của đất nước, dân tộc, của Đảng ta sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Nói về Di chúc của Bác, GS.TS Hoàng Chí Bảo cho rằng Di chúc Bác để lại chỉ có 1.000 từ nhưng Người dặn dò không sót một điều gì. Di chúc chứa đựng những giá trị rất thiêng liêng và được xếp vào danh mục bảo vật quốc gia. Di chúc là sự kết tinh cả cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác…

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Ngô Văn Hối nhấn mạnh, mỗi cán bộ ngành Kiểm sát cần thấm nhuần những lời dạy của Bác, từ đó nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 Phương Tân