Sở Giao thông – Vận tải Tây Ninh thông báo

Cập nhật ngày: 04/10/2019 - 23:04

BTNO - Sở Giao thông – Vận tải Tây Ninh thông báo v/v Triển khai dịch vụ đăng ký nhắn tin thông báo giấy phép lái xe sắp hết thời hạn sử dụng.

Nhằm đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý giấy phép lái xe; Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông Tây Ninh triển khai dịch vụ đăng ký nhắn tin thông báo giấy phép lái xe (GPLX) sắp hết thời hạn sử dụng như sau: 

1. Mục đích: Giúp cho người lái xe biết được GPLX của mình sắp hết thời hạn sử dụng và kịp thời thực hiện thủ tục đề nghị đổi, cấp lại GPLX theo quy định để không phải dự sát hạch lại do quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên. (Trường hợp trễ hạn dưới 03 tháng vẫn được xem xét đổi, cấp lại).

2. Đối tượng nhắn tin: Cá nhân có GPLX ô tô hoặc hạng A4 đang sử dụng do Sở Giao thông vận tải Tây Ninh cấp và quản lý. 

3. Hình thức nhắn tin: SMS, Zalo, E-mail. (Zalo của người đăng phải kết nối với zalo Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh)

4. Cách thức nhắn tin: Cá nhân đăng ký thành công, khi đến thời hạn nhắn tin, phần mềm tự động nhắn tin 03 lần như sau: 

- Lần 1: Khi còn 60 ngày GPLX hết hạn, nhắn tin qua zalo, e-mail.

- Lần 2: Khi còn 30 ngày GPLX hết hạn, nhắn tin qua zalo, e-mail.

- Lần 3: Khi còn 15 ngày GPLX hết hạn, nhắn tin SMS đến số điện thoại.

5. Phí dịch vụ nhắn tin: Miễn phí.

6. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01/10/2019. 

7. Trang thông tin điện tử đăng : Cá nhân có nhu cầu nhắn tin, truy cập vào địa chỉ http://sogtvt.tayninh.gov.vn (tại mục đăng nhận tin nhắn hạn đổi GPLX) hoặc trên zalo Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh (tại mục Nộp hồ ) để đăng ký.

Sở Giao thông – Vận tải Tây Ninh