BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sở Kế hoạch – Đầu tư Tây Ninh: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2012

Cập nhật ngày: 27/04/2013 - 06:14

(BTNO) - Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2012, phát động và ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua năm 2013 tại Đại đội 105 huyện Tân Biên.

Ông Nguyễn Hữu Ngân, Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Trảng Bàng

Năm 2012, Sở KH&ĐT và Phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện thị làm tốt công tác thi đua khen thưởng, thúc đẩy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần tích cực vào việc toàn tỉnh thực hiện đạt 17/21 chỉ tiêu về phát triển KT-XH; thu hút 41 dự án đầu tư trong và ngoài nước; thực hiện gần 15.000 tỷ đồng đầu tư phát triển, tăng 19,3%; xây dựng cơ bản hơn 2.000 tỷ đồng, đạt 106,7% . Đội ngũ cán bộ, công chức toàn ngành tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tập trung kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng.

Ký kết giao ước thi đua năm 2013

Kết quả phong trào thi đua năm 2012 có 1 tập thể, 3 cá nhân được Bộ Tài chính tặng Bằng khen; 1 tập thể được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh; 2 tập thể, 2 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen…

KHẮC LUÂN