Sơ kết 2 năm thực hiện Luật THADS: Người dân cần thông hiểu pháp luật để tự giác thi hành

Cập nhật ngày: 23/11/2011 - 11:12

Ngày 22.11.2011, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Luật Thi hành án dân sự (THADS) và tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2011.

Qua 2 năm Luật THADS có hiệu lực thi hành (từ 1.7.2009), ngành Thi hành án dân sự tỉnh đã thu được những kết quả nổi trội so với những năm trước khi còn thực hiện Pháp lệnh THADS năm 2004. Đội ngũ cán bộ được biên chế đủ theo quy định và được đào tạo cơ bản, khi thực hiện Luật THADS được tập huấn, hướng dẫn cụ thể. Trong tổ chức thực hiện ngành quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới người dân, nhất là những đối tượng phải thi hành án, đồng thời kết hợp việc thuyết phục để người phải thi hành án tự giác chấp hành. Với phương châm phải làm cho người dân hiểu pháp luật để họ tự giác thi hành, hạn chế tối đa việc cưỡng chế.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Vụ trưởng- Văn phòng phía Nam Bộ Tư pháp trao Kỷ niệm chương cho các cán bộ ngành THADS

Trong 2 năm qua, tổng lượng án thụ lý là 41.479 việc về tiền là 1.124.751.781.000 đồng; trong đó số có điều kiện thi hành gồm: 26.907 việc, về tiền là 481.066.450.000 đồng; đã thi hành xong 22.298 việc, đạt 82,87%, thu được 318.225484.000 đồng, đạt 66,15%; năm 2011 tăng hơn năm 2010 cả số việc thi hành xong và số tiền thu được. Số lượng án xét miễn, giảm trong 2 năm là 766 việc với số tiền là 312.339.000 đồng; đã xét miễn giảm 498 việc với số tiền 189.571.000 đồng. Qua các đợt xét đặc xá trong 2 năm cơ quan thi hành án dân sự trong toàn tỉnh đã thu tiền và cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án, quyết định kết thúc thi hành án cho 289 trường hợp, thu được 1.216.171.000 đồng.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS và tiếp công dân được các đơn vị thực hiện nghiêm túc,đúng quy định; trong 2 năm tiếp nhận 450 đơn, trong đó có 40 đơn không thuộc thẩm quyền; 128 đơn thuộc thẩm quyền của Cục THADS, 282 đơn thuộc thẩm quyền của chi cục THADS; đã giải quyết xong 393/410 đơn, đạt 95,85%.

Công tác kiểm sát THADS tổ chức được 29 cuộc, qua các cuộc kiểm sát đã giúp cho các đơn vị trong ngành kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những sai sót, không để tình trạng cán bộ vi phạm phải xử lý, từ đó tăng cường công tác thi hành án đạt kết quả cao. Các đơn vị trong ngành chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong thực thi các bản án, do vậy những khó khăn, vướng mắc được kịp thời tháo gỡ, nâng cao tỷ lệ giải quyết án, tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lưu Quang  biểu dương và ghi nhận những kết quả cán bộ ngành THADS tỉnh đạt được trong 2 năm qua và ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của ngành về những biện pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc để làm tốt công tác THADS. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban THADS nhấn mạnh: Công tác THADS là một nhiệm vụ làm cho tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật được thực thi, ngành THADS tỉnh cần nỗ lực hơn nữa, đẩy nhanh tiến độ thi hành án và giải quyết những vụ án tồn đọng gây bức xúc trong nhân dân.

Dịp này có 11 cán bộ ngành THADS tỉnh được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp”, cùng 1 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2011 được Cục trưởng Cục THADS tỉnh tặng giấy khen.

KHẮC LUÂN