BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sơ kết công tác tuyên giáo 9 tháng năm 2011

Cập nhật ngày: 20/09/2011 - 12:03

Sáng ngày 20.9.2011, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 9 tháng năm 2011, với sự có mặt của 51 đại biểu, là đại diện lãnh đạo các ban Đảng tỉnh, các sở, ngành, các đơn vị khối tư tưởng, văn hoá, khoa giáo; tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội, Ban Tuyên giáo, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị uỷ, Tuyên huấn các Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ. Đồng chí Võ Hoàng Khải, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Đồng chí Võ Hoàng Khải phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đánh giá về kết quả công tác tuyên giáo 9 tháng năm 2011, hội nghị nhấn mạnh: công tác tuyên giáo 9 tháng năm 2011 đã làm tốt công tác tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, khoa giáo và lịch sử Đảng, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, tạo sự nhất trí trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân; tham mưu cấp uỷ chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 và tuyên truyền về quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về tình hình biển Đông thời gian gần đây; tích cực tham mưu cấp uỷ xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai quán triệt, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tuy nhiên, công tác tuyên giáo có mặt còn khó khăn như đội ngũ báo cáo viên không ổn định; cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc còn thiếu; chưa có chế độ đãi ngộ thích hợp cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo ở xã, phường, thị trấn.

Trong hội nghị, có một số ý kiến phát biểu đóng góp về nội dung báo cáo và kiến nghị về chế độ, chính sách, biên chế, nội dung chương trình bồi dưỡng chính trị… và đã được giải trình tại hội nghị.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Võ Hoàng Khải phát biểu chỉ đạo một số mặt công tác trọng tâm, cần tập trung thực hiện trong quý IV/2011.

T.H