Sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm: Nặng về xây dựng cơ bản, chưa đi sâu vào phát triển sản xuất

Cập nhật ngày: 04/08/2012 - 01:31

(BTN)- Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (BCĐ XDNTM) tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ chủ trì hội nghị.

Báo cáo của BCĐ XDNTM tỉnh cho biết, đến nay, 82/82 xã đã thành lập BCĐ, do bí thư Đảng uỷ xã làm trưởng ban; 440/469 ấp thành lập ban phát triển ấp. UBND tỉnh đã ban hành quyết định về việc điều chỉnh mức kinh phí lập quy hoạch XDNTM (300 triệu đồng/xã). Hiện đã có 71/82 xã đang lập quy hoạch; 55 xã đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch (trong đó có 25 xã điểm); có 29 xã đã trình thẩm định đồ án quy hoạch (trong đó có 22 xã điểm). Tuy nhiên, chưa có xã nào được phê duyệt đồ án quy hoạch. Về khâu lập đề án XDNTM cấp xã, mới chỉ có 3 xã đã thông qua UBND huyện, đang chờ phê duyệt (Tân Hưng, Tân Hoà và Trà Vong); có 10 xã hoàn thành dự thảo đề án; 16 xã đang lập dự thảo đề án và 53 xã chưa lập đề án.

Thu hoạch nông sản ở Bến Cầu 

Đến nay, có 1 xã đạt 14 tiêu chí (Bến Củi), 1 xã đạt 8 tiêu chí (Long Thành Trung), 2 xã đạt 7 tiêu chí (Hưng Thuận, Chà Là), 16 xã đạt 5 tiêu chí và 58 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Hiện Trung ương đã phân bổ cho tỉnh hơn 14,5 tỷ đồng cho chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM năm 2012. Tỉnh cũng đã ban hành quyết định bố trí vốn ngân sách cấp đầu tư cho xã NTM 40 tỷ đồng, hiện đã phân khai cho 2 xã mẫu 6,7 tỷ đồng. UBND tỉnh cũng đã có công văn cho chủ trương sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi từ Bộ Tài chính tập trung đầu tư xây dựng xã NTM; đồng thời giao kế hoạch vốn đầu tư cho các huyện, Thị xã xây dựng xã NTM 51,75 tỷ đồng (bao gồm 33,3 tỷ đồng vốn xổ số kiến thiết và 18,45 tỷ đồng vốn vay tín dụng ưu đãi để tập trung làm đường giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương). Bên cạnh đó, việc sử dụng vốn lồng ghép từ các chương trình mục tiêu quốc gia khác cũng được thực hiện với tổng số tiền dự kiến khoảng 350 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đã làm được, việc triển khai XDNTM trong 6 tháng đầu năm nay còn không ít hạn chế, tồn tại. Trong đó, việc lập đồ án quy hoạch XDNTM và lập đề án của các xã còn triển khai rất chậm. Riêng ở 25 xã điểm, dù đã triển khai lập đề án nhưng do đồ án quy hoạch chưa hoàn thành nên các huyện, Thị xã chưa có cơ sở thẩm định, phê duyệt theo quy định. Công tác tuyên truyền còn hạn chế, nhiều người chưa hiểu rõ ý nghĩa, nội dung của chương trình XDNTM. Đáng chú ý là định hướng triển khai XDNTM ở nhiều địa phương còn nặng về xây dựng cơ bản, chưa đi sâu vào phát triển sản xuất và các hình thức tổ chức sản xuất để phát huy thế mạnh về sản xuất nông nghiệp của từng xã. Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu và phát triển sản xuất được quan tâm nhưng nguồn vốn ngân sách hỗ trợ còn thấp trong khi việc huy động vốn từ doanh nghiệp và nhân dân còn khó khăn…

ĐÌNH CHUNG