baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sơ kết hoạt động Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện, thị xã 6 tháng đầu năm 2009

Cập nhật ngày: 25/07/2009 - 05:45

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ phát biểu tại hội nghị.

Ngày 24.7.2009, Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động HĐND tỉnh, huyện, 6 tháng đầu năm 2009. Đến dự có ông Nguyễn Thanh Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, ông Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND tỉnh. Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh nhìn chung thời gian qua HĐND tỉnh, huyện, Thị xã thực hiện khá tốt nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định và có những chuyển biến tích cực. Chất lượng và hiệu quả kỳ họp HĐND ngày càng được nâng lên. Việc chuẩn bị và tiến hành nội dung kỳ họp có cải tiến mang lại hiệu quả, phát huy được trí tuệ của đại biểu, đi sâu vào những vấn đề cử tri quan tâm, dư luận xã hội có nhiều bức xúc.

Về tổ chức hoạt động khảo sát, giám sát, Thường trực HĐND tỉnh, huyện,Thị xã đã chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tổ chức 23 đợt kiểm tra, giám sát và tham gia phối hợp giám sát theo yêu cầu của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội. Nội dung, đối tượng giám sát đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Về tổ chức tiếp xúc cử tri, theo dõi, đôn đốc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri: Thường trực HĐND tỉnh, huyện, Thị xã phối hợp với UBMTTQVN, UBND cùng cấp tổ chức cho đại biểu HĐND hai cấp tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp. Thường trực HĐND hai cấp đã tổng hợp báo cáo trước kỳ họp HĐND, đồng thời gửi các cơ quan chức năng giải quyết, trả lời cho cử tri. Phần lớn các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan chức năng đều được trả lời bằng văn bản. Những nội dung chậm trả lời hoặc trả lời chưa rõ, Thường trực HĐND tỉnh, huyện có văn bản đôn đốc các cơ quan sớm trả lời để thông báo kết quả cho cử tri.

Công tác tiếp dân, tiếp nhận, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được Thường trực HĐND tỉnh, huyện quan tâm và duy trì thường xuyên. Ngoài việc tiếp dân tại trụ sở tiếp dân chung, Thường trực HĐND tỉnh, huyện còn có lịch tiếp dân riêng hàng tuần tại trụ sở cơ quan; ở một số huyện, Thường trực HĐND còn tổ chức cho đại biểu tiếp dân tại trụ sở cơ quan hoặc nơi đại biểu ứng cử để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết đơn, thư khiếu tố của công dân kịp thời, đúng quy định.

Hội nghị đánh giá, bên cạnh những thành tựu đạt được, hoạt động của HĐND tỉnh, huyện, còn một số hạn chế như: Tính phản biện của một số báo cáo thẩm tra chưa cao; một số đại biểu chưa tích cực theo dõi, đôn đốc việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, chưa quan tâm bố trí thời gian hợp lý để tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri; số lượng cử tri tham dự ở một số điểm tiếp xúc chưa đạt yêu cầu; việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri của cơ quan có thẩm quyền đối với một số nội dung còn chậm, chưa thuyết phục; việc giám sát, phối hợp đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn còn nhiều vụ việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài chưa giải quyết dứt điểm; hoạt động giám sát, khảo sát giữa hai kỳ họp tiếp tục chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi từ thực tế phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

KIM CHI – HỒNG LOAN