BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sơ kết phong trào thi đua Khối Ngân hàng 6 tháng đầu năm

Cập nhật ngày: 31/07/2015 - 05:00

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thành Nam- Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, ông Trần Văn Nhanh- Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh Tây Ninh, cùng đại diện lãnh đạo các ngân hàng là thành viên Khối. 

Tại hội nghị, ông Trương Hồng Nhựt – Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) Tây Ninh, Trưởng Khối thi đua Ngân hàng đã trình bày dự thảo báo cáo sơ kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

6 tháng qua, công tác thi đua – khen thưởng tại các đơn vị thành viên ngày càng đi vào chiều sâu, đã có tác động tích cực đến việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hàng năm của toàn chi nhánh.

Các hoạt động công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái cũng được các thành viên trong khối phát động và người lao động tích cực hưởng ứng.

Bên cạnh đó, việc nhân rộng điển hình tiên tiến tại các đơn vị thành viên khối luôn tạo được niềm tin và động lực để tập thể và cá nhân tiếp tục thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về thực hiện các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm của các thành viên Khối, trong công tác huy động vốn cuối kỳ, có 7/9 thành viên đạt trên 90% kế hoạch kinh doanh (KHKD) năm 2015; trong đó, SacomBank Tây Ninh và ngân hàng TMCP Bản Việt Tây Ninh đạt 98% KHKD năm, 2/9 thành viên còn lại đạt trên 80%.

Đối với chỉ tiêu tổng dư nợ cuối kỳ, AgriBank Tây Ninh đạt 100% KHKD năm 2015, 7/9 thành viên còn lại đạt từ 95% KHKD trở lên, riêng ngân hàng TMCP Bản Việt Tây Ninh đạt 51%.

Về chỉ tiêu thu dịch vụ ròng, ngân hàng Chính sách xã hội Tây Ninh không đăng ký chỉ tiêu này, 5/8 thành viên đạt từ 50% KHKD năm 2015. Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, 9/9 thành viên đạt từ 50% KHKD năm 2015 trở lên.

Tại hội nghị, các thành viên Khối thi đua Ngân hàng cũng đã tiến hành thảo luận, thống nhất về điều chỉnh chỉ tiêu thi đua 6 tháng cuối năm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Nhanh – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian còn lại của năm 2015, ngoài những nhiệm vụ đã được đưa ra trong phương hướng, các thành viên trong Khối cần phải lưu ý, bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Trung ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ chính trị.

Thuý Hằng