Huyện Dương Minh Châu:

Sơ kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 

Cập nhật ngày: 29/09/2020 - 08:57

BTNO - Ngày 28.9, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác vận động quần chúng huyện Dương Minh Châu tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

Từ đầu năm đến nay, đã vận động quỹ “Vì người nghèo” trên 1,8 tỷ đồng, xây tặng 19 căn nhà đại đoàn kết trị giá hơn 1 tỷ đồng, sửa chữa 4 căn nhà trị giá 42 triệu đồng.

Công tác cải cách hành chính được quan tâm triển khai thực hiện, từng bước đổi mới, kịp thời niêm yết công khai 316 bộ thủ tục hành chính/13 lĩnh vực để nhân dân biết. Toàn huyện có 15 hộp thư góp ý của nhân dân để kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề thắc mắc, khiếu nại của công dân. Công tác trực tiếp công dân hàng tuần của lãnh đạo  huyện, xã, thị trấn được đảm bảo theo quy định.

Toàn cảnh hội nghị.

Ban thanh tra nhân dân xã, thị trấn đã tổ chức giám sát 45 cuộc về nội dung cấp phát quà tết Nguyên đán năm 2020 cho hộ nghèo; giám sát thu phí, lệ phí chứng thực; giám sát công tác quản lý tài sản công; giám sát công khai các khoản đóng góp của nhân dân…

Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã, thị trấn đã tổ chức giám sát được 133 cuộc/75 công trình: nhà đại đoàn kết, nhà lưu trữ tài liệu, hội trường UBND xã, nhà làm việc công an quân sự…

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tùng-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các đơn vị, cơ quan, ban, ngành tiếp tục quán triệt, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ. Kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ huyện, các xã, thị trấn.

“Ban thanh tra, ban giám sát đầu tư cộng đồng phát huy hơn nữa vai trò trong việc thực hiện Quy chế dân chủ; cần kết hợp, lồng ghép phong trào “dân vận khéo” và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” – ông Tùng lưu ý thêm.

Bạch Lê