BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thường trực HĐND với UBND tỉnh:

Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác, nhiệm kỳ 2011-2016

Cập nhật ngày: 20/08/2014 - 06:30

Đồng chủ trì hội nghị có ông Võ Hùng Việt- Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Thảo- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi nghe thông qua dự thảo báo cáo sơ kết 2 năm rưỡi thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2011-2016), các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều nhiều ý kiến.

Qua hơn 2 năm rưỡi tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND tỉnh đã đạt được nhiều kết quả, tạo ra bước chuyển biến mới trong mối quan hệ phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND với UBND tỉnh. Hầu hết các mặt công tác đều được tăng cường, nhất là trong phối hợp chuẩn bị kỳ họp, phối hợp xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri; tinh thần trách nhiệm, tính hiệu quả trong công việc được nâng lên rõ nét.

Tuy nhiên, một số đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập trong công tác phối hợp, như việc phục vụ tài liệu ở một số kỳ họp gửi đại biểu còn chậm; việc phối hợp xử lý các ý kiến, kiến nghị qua giám sát, khảo sát và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân chưa kịp thời, hiệu quả đạt được còn thấp; một số sở, ngành trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri còn chung chung, chưa thuyết phục, chưa đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri…

Có đại biểu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh trong công tác thẩm tra; có văn bản phản hồi các ý kiến, kiến nghị qua giám sát, khảo sát, thẩm tra, thảo luận tổ tại kỳ họp.

Đại biểu cũng đề nghị cần đánh giá, làm rõ trách nhiệm đối với những việc chưa làm được hoặc làm chậm trễ theo như Quy chế đề ra để rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục, sửa chữa, đồng thời nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt đề nghị trong thời gian tới Thường trực HĐND, UBND tỉnh cần tiếp tục bám sát Quy chế để tổ chức thực hiện, nhất là những nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng theo quy định đề ra; đề nghị UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn triển khai chuẩn bị sớm các nội dung trình kỳ họp, nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh; tập trung phối hợp giải quyết có hiệu quả các ý kiến, kiến nghị qua giám sát của Thường trực HĐND, Ban của HĐND; tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các bên phối hợp tiếp xúc cử tri, nhất là trong chỉ đạo, xử lý các ý kiến, kiến nghị kéo dài của cử tri.

  VĐ