BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sơ kết việc thực hiện Quyết định 875 của UBND tỉnh năm 2009: Đạt kết quả bước đầu rất quan trọng

Cập nhật ngày: 24/01/2010 - 09:29

Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Quyết định số 875/QĐ-UBND về giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2009 được tổ chức ngày 21.1.2010. Đến dự có ông Phạm Văn Tân- Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban chỉ đạo giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích (gọi tắt là Ban chỉ đạo 1070), các thành viên Ban chỉ đạo 1070 và lãnh đạo các ngành, các địa phương liên quan.

Theo báo cáo của các huyện, đến tháng 4.2009 toàn tỉnh có hơn 1.400 hộ bao, lấn chiếm đất lâm nghiệp sử dụng không đúng mục đích với tổng diện tích hơn 3.000 ha. Giữa tháng 5.2009, UBND tỉnh ký Quyết định số 875/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tháng 6.2009 toàn tỉnh bắt đầu triển khai thực hiện việc xử lý tình trạng bao chiếm. Đến cuối năm 2009 trên địa bàn các huyện Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu đã có gần 1.000 hộ dân vi phạm đăng ký cam kết phá bỏ cây trồng không đúng mục đích với tổng diện tích hơn 2.300 ha. Trong đó huyện Tân Châu có đến 525 hộ đăng ký cam kết phá bỏ cây trồng không đúng mục địch với tổng diện tích là gần 1.000 ha; huyện Tân Biên có hơn 300 hộ đăng ký cam kết với diện tích hơn 1.100 ha và huyện Dương Minh Châu có 60 hộ đăng ký cam kết với diện tích hơn 160 ha.

Một hộ dân ở xã Suối Dây tự nguyện chặt bỏ cây cao su theo Quyết định 875.

Đến cuối năm 2009, trong tổng số hộ đăng ký cam kết đã có 281 tự nguyện thực hiện chặt bỏ hơn 504,9 ha cây trồng không đúng mục đích và tiến hành trồng lại rừng. Đặc biệt, trong tổng số diện tích mà các hộ dân đã tự nguyện chặt bỏ trong năm 2009 có đến hơn 135 ha cây cao su và gần 64 ha cây ăn trái, còn lại là cây nông nghiệp ngắn ngày. Số hộ tự nguyện chặt bỏ cây trồng không đúng mục đích nhiều nhất là ở huyện Tân Châu- có 171 hộ tự nguyện chặt bỏ cây trồng không đúng mục đích với diện tích hơn 268,5 ha, kế đến là huyện Tân Biên- có 95 hộ chặt bỏ 198,4 ha và huyện Dương Minh Châu có 15 hộ với diện tích 38 ha.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo 1070 thì kết quả bước đầu thực hiện Quyết định 875 của UBND tỉnh trong năm 2009 được Ban chỉ đạo đánh giá là rất quan trọng. Trong đó quan trọng nhất là qua nỗ lực tuyên truyền, giải thích, vận động đã có hàng ngàn hộ dân nhận thức được hành vi vi phạm của mình mà chấp thuận đăng ký cam kết chặt bỏ cây trồng không đúng mục đích và trong đó đã có đến gần 300 hộ tự nguyện chặt bỏ dù phải chịu thiệt thòi một phần tài sản. Tuy nhiên, song song đó vẫn còn một số mặt hạn chế như: vẫn còn hơn 520 hộ thuộc diện vi phạm nhưng chưa đăng ký cam kết phá bỏ cây trồng không đúng mục đích trên đất lâm nghiệp; diện tích đất đưa vào trồng rừng so với diện tích đất các hộ đăng ký cam kết còn quá thấp; công tác rà soát, phân loại diện tích trảng ngập, nhà chòi cấp trái phép trên đất quy hoạch lâm nghiệp để đề xuất phương án xử lý còn chậm…

Năm 2010, Ban chỉ đạo 1070 chỉ đạo các địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định 87 quyết liệt hơn. Kế hoạch là trong quý I năm 2010 các địa phương khẩn trương mời hết các hộ dân vi phạm còn lại, yêu cầu cam kết phá bỏ cây trồng không đúng mục đích, đồng thời tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hộ không đăng ký cam kết. Quý II năm 2010 các địa phương hoàn thành công tác xử phạt hành chính và cưỡng chế các hộ không chấp hành các quyết định xử phạt. Quý III năm 2010 thực hiện hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2010. Quý IV hoàn thành công tác di dời các hộ cất nhà chòi, các công trình trái phép trên đất quy hoạch lâm nghiệp.

Tại hội nghị sơ kết, có 8 tập thể và 35 các nhân được trao Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2009.

S.T