Sở LĐTB-XH cần tăng nguồn quỹ BHXH, BHYT lớn mạnh hơn 

Cập nhật ngày: 09/05/2019 - 16:15

BTNO - Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân trong buổi làm việc chiều ngày 8.5 với Đảng uỷ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020 gắn với cải cách chính sách BHXH.

Ông Nguyễn Văn Nhiếm- Phó Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh, thành viên đoàn giám sát góp ý cho Đảng uỷ Sở LĐTB&XH trong công tác quản lý BHXH, BHYT, BHTN.

Bà Võ Thanh Thuỷ- Bí thư Đảng uỷ Sở LĐTB-XH cho biết, hằng năm, Đảng uỷ Sở lãnh đạo, chỉ đạo Sở phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai thực hiện về công tác BHYT đạt hiệu quả. Sở cũng phối hợp với BHXH tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch liên ngành về thực hiện BHYT, BHXH cho đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ.

Về kết quả thực hiện, đến cuối năm 2018, cả tỉnh đã cấp trên 170.000 thẻ BHYT cho các đối tượng, đạt 99% số phải cấp, tăng 10% so với năm 2012. Trong đó có 4/5 nhóm đối tượng đạt 100% (người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số, thân nhân người có công với cách mạng). Về giải quyết các chế độ BHTN, bình quân hằng năm, tỉnh có khoảng 12.400 người được quyết định hưởng trợ cấp. Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm có xu hướng tăng theo từng năm; có khoảng 1.130 được hỗ trợ học nghề.

Ngoài ra, hằng năm, Đoàn kiểm tra thực thi Bộ Luật lao động của tỉnh còn đi kiểm tra từ 40-50 doanh nghiệp; các huyện, thành phố cũng thành lập đoàn kiểm tra từ 120-150 doanh nghiệp về kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN; số lao động nghỉ việc chưa nhận sổ BHXH; mức đóng BHXH theo từng đối tượng lao động…

Kết quả, từ năm 2012 đến năm 2018, cấp tỉnh đã phát hiện 80 doanh nghiệp có trên 213.000 người lao động chậm đóng BHXH với số tiền hơn 51 tỷ đồng. Sở LĐTB&XH đã ban hành 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 doanh nghiệp với tổng số tiền trên 119 triệu đồng.   

Bà Võ Thanh Thuỷ báo cáo kết quả thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN của tỉnh từ năm 2012-2018.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, Sở LĐTB&XH cần khắc phục những hạn chế thời gian qua. Đáng lưu ý là hiện nay, tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN có tăng nhưng chưa đạt chỉ tiêu Chương trình 30 của Tỉnh uỷ đề ra và còn thấp hơn nhiều so với mức bình quân chung của cả nước. Để khắc phục, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Nhà nước và công tác Đảng, từng thành viên trong Đảng uỷ cố gắng phát hiện những bất cập về cơ chế chính sách của BHXH, BHYT để báo cáo với Đảng uỷ, Ban giám đốc, từ đó kiến nghị lên trên, nhằm hoàn thiện hơn về chính sách.

Sở LĐTB-XH cũng cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT; cụ thể là đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực này. Cùng với đó, Đảng uỷ Sở phải phân công đảng uỷ viên cùng với Ban Giám đốc Sở phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, của huyện để nâng cao chất lượng các dịch vụ, có như vậy mới thu hút được người dân tham gia BHXH, BHYT.

Đặc biệt, Đảng uỷ phải phân công đảng uỷ viên phụ trách chuyên đề phối hợp với Ban Giám đốc để quản lý, theo dõi nguồn thu của 2 quỹ BHXH, BHYT và đề xuất cách thực hiện để việc thu – chi của 2 quỹ này rõ ràng, minh bạch, đúng đối tượng, hiệu quả và phải nghiên cứu, tìm cách làm cho nguồn quỹ đó ngày càng lớn lên.

N.D