Sở Ngoại vụ: Tuyên truyền thành quả phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia 

Cập nhật ngày: 23/11/2022 - 21:16

BTNO - Ngày 21.11, tại hội trường Huyện ủy Tân Biên, Sở Ngoại vụ tuyên truyền kết quả công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia cho hơn 150 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị.

Bà Trần Thị Thu Hằng- Trưởng phòng Quản lý biên giới Sở Ngoại vụ tuyên truyền 2 văn kiện: Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005, Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia; trách nhiệm thực thi của công dân; thành tựu công tác phân giới và một số kết quả nổi bật trong quan hệ hợp tác song phương giữa Tây Ninh với các tỉnh giáp biên và giữa huyện Tân Biên với các huyện giáp biên Campuchia; các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong thời gian tới.

Thông tin kết quả hoạch định biên giới đất liền tiếp giáp với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia và cơ bản hoàn thành công tác phân giới cắm mốc.

Tân Biên có đường biên giới khoảng 92,5km tiếp giáp Campuchia, trong công tác đối ngoại, Tân Biên được tỉnh đánh giá là huyện thực hiện hiệu quả và tốt nhất công tác đối ngoại trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo.

Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước láng giềng thành đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Qua hội nghị nhằm tuyên truyền sâu rộng, thông tin chính xác đến cán bộ, công chức, viên chức đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về những kết quả quan trọng công tác biên giới của Đảng và Nhà nước ta; khẳng định tính đúng đắn chủ trương, quan điểm của Đảng là kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Duy Phú