BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sở NN&PTNT Tây Ninh: 5 năm, gần 1.800 lượt tập thể và cá nhân được khen thưởng

Cập nhật ngày: 21/05/2010 - 08:21
HTML clipboard

(BTNO) - Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2006 - 2010) ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn diễn ra vào ngày 19.5. Dự hội nghị có ông Nguyễn Thảo- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Nam, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ NN&PTNT.

Ông Nguyễn Văn Nam, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trao Bằng khen của UBND tỉnh.

Trong 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng luôn được lãnh đạo Sở NN&PTNT Tây Ninh chú trọng. Các phong trào thi đua gắn với việc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, gắn với việc đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Số cá nhân và tập thể trong ngành được công nhận các danh hiệu thi đua hằng năm đều tăng. Trong 5 năm, đã có 2 cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 359 lượt cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở và 1.038 lượt cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Ngoài ra, đã có 94 lượt cá nhân được UBND tỉnh, Bộ NN&PTNT tặng bằng khen; Về tập thể có 212 lượt tập thể được công nhận “Tập thể lao động tiên tiến”, 40 lượt “Tập thể lao động xuất sắc”, có 35 lượt tập thể được UBND tỉnh, Bộ NN và PTNT tặng bằng khen và 1 tập thể được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, công tác thi đua của ngành Nông nghiệp thời gian qua cũng còn những mặt hạn chế, thiếu sót cần khắc phục như: phong trào thi đua giữa các đơn vị chưa đều, chưa tạo được động lực để phát triển phong trào. Việc khen thưởng trong một vài trường hợp chưa kịp thời, chưa chủ động phát hiện những nhân tố mới để khen thưởng, hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. Việc phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng điển hình còn hạn chế. Công tác tổ chức thực hiện phong trào thi đua, nhất là việc hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc, sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ thông tin báo cáo chưa thường xuyên kịp thời.

Tại hội nghị, Sở NN&PTNT đã công bố quyết định khen thưởng của UBND tỉnh cho 10 tập thể và 8 cá nhân có nhiều thành tích trong 5 năm (2005-2010) thực hiện phong trào thi đua yêu nước do ngành NN&PTNT Tây Ninh tổ chức phát động. Ngoài ra Sở NN&PTNT Tây Ninh cũng khen thưởng cho 1 tập thể và 11 cá nhân điển hình tiên tiến trong 5 năm (2005-2010).

D.H