Sở Nội vụ: Kiểm tra công tác quản lý và sử dụng biên chế tại Trảng Bàng 

Cập nhật ngày: 15/06/2019 - 20:10

BTNO - Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Hữu Ngân- Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn vừa có buổi kiểm tra công tác quản lý địa giới hành chính, việc bố trí sử dụng cán bộ công chức, tình hình quản lý sử dụng biên chế,… trên địa bàn huyện Trảng Bàng.

Cùng làm việc với đoàn có ông Nguyễn Thành Tiễn- Phó Bí thư thường trực huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, đại diện các phòng chuyên môn liên quan và các xã, thị trấn.

Ông Nguyễn Hữu Ngân- Phó giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc.

Trảng Bàng hiện có 12 phòng chuyên môn, 63 đơn vị sự nghiệp công lập và 11 đơn vị hành chính cấp dưới gồm 1 thị trấn và 10 xã. So với mục tiêu giảm 10% các đơn vị sự nghiệp theo lộ trình đến năm 2021 thì huyện đã đạt 1,64%. Hiện công chức lãnh đạo huyện có 6/7 biên chế (khuyết chủ tịch). Số biên chế 12 phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp công lập được giao năm 2019 của huyện là 1.581, tính đến 31.5.2019 biên chế hiện có mặt là 1.541, khuyết 40 biên chế. Đối với hợp đồng theo Nghị định 68 và hợp đồng theo Luật lao động, huyện có 110 người.

Đối với công tác xây dựng đề án vị trí việc làm và bố trí công chức viên chức theo vị trí việc làm, UBND huyện đã triển khai thực hiện từ cuối năm 2016 theo Quyết định 3030/2016 của UBND tỉnh, qua đó từng bước bố trí, sắp xếp cán bộ công chức theo đúng vị trí việc làm đạt tỷ lệ 95%.

Đối với công tác quản lý địa giới hành chính, trên địa bàn huyện có 3 tuyến tỉnh, 3 tuyến huyện và 44 mốc. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã hiện có mặt là 258/ 271 người; thực trạng số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã là 223/238 người, ở ấp là 226/243 người.

Lãnh đạo huyện Trảng Bàng đã kiến nghị với đoàn công tác về những hạn chế, khó khăn trong việc xem xét điều động, sắp xếp bố trí việc làm khác đối với số lượng người dôi dư khi thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP.

Kết luận buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Hữu Ngân đánh giá tình hình quản lý, sử dụng biên chế vị trí việc làm tại huyện Trảng Bàng cơ bản đảm bảo theo Đề án đã được phê duyệt. Việc thực hiện các chỉ tiêu biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo chỉ tiêu biên chế được giao.

Đoàn công tác cũng ghi nhận một số khó khăn, vướng mắc của huyện trong quá trình xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm. Đoàn đề nghị UBND huyện Trảng Bàng tiếp tục hoàn thiện báo cáo, tổng hợp; đồng thời lưu ý UBND huyện cần chủ động nghiên cứu để điều chỉnh Đề án vị trí việc làm theo đúng tinh thần đến năm 2021 tinh giản 10% biên chế so với năm 2015.

Minh Tùng