Sở Nội vụ: Lấy ý kiến về quy định, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố 

Cập nhật ngày: 03/09/2019 - 19:17

BTNO - Sáng 3.9, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp trực tuyến với các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để tiếp tục lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật quy định đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ấp, khu phố.

Bà Nguyễn Đài Thy – Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương trong tỉnh.

Ngày 24.4.2019, Chính phủ ban hành Nghị định 34 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ, dân phố. Trên cơ sở nội dung dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định này của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đã chủ động xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và các mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh (thay thế Nghị quyết số 44/2013/NQ-HĐND ngày 6.12.2013 của HĐND tỉnh) và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về quy định việc bố trí cán bộ, công chức và tiêu chuẩn của cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Riêng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh lần này có những điểm mới so với Nghị quyết số 44, đó là hợp nhất một số chức danh để giảm chức danh, giảm số lượng những người hoạt động không chuyên trách đảm bảo quy định; bổ sung chức danh Phó Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã để đảm bảo thống nhất các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã; đưa ra một số chức danh như Chủ tịch Hội người cao tuổi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Công an viên vì những chức danh này hiện có quy định riêng.

Bên cạnh đó, bổ sung quy định mức hỗ trợ thôi việc đối với các chức danh dôi dư do hợp nhất chức danh, do giảm để đảm bảo số lượng theo quy định và do dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Đại diện 4 ấp và các tổ dân cư tự quản xã Long Giang, huyện Bến Cầu ký cam kết thi đua năm 2019- Ảnh minh họa

Tại hội nghị đã có 18 ý kiến của đại diện các huyện, thành phố và lãnh đạo các sở, ban ngành, tổ chức Hội đoàn thể cấp tỉnh. Nhiều ý kiến đề nghị tỉnh ban hành quy định chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã để thống nhất thực hiện trên toàn tỉnh; cần có chính sách hỗ trợ thêm cho người hoạt động không chuyên trách, nhất là những người có trình độ chuyên môn cao, vì mức phụ cấp hiện hành thấp, không đảm bảo cuộc sống.

Kết luận hội nghị, bà Nguyễn Đài Thy- Giám đốc Sở Nội vụ đã tiếp thu tất cả các ý kiến và giải trình làm rõ một số nội dung tại hội nghị.

Hội nghị trực tuyến lần này là cơ sở để Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh xem xét ban hành các Quyết định theo thẩm quyền và trình HĐND tỉnh xem xét quyết nghị quy định, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Phương Thuý