BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sở Nội vụ: Tổng kết công tác năm 2015

Cập nhật ngày: 30/12/2015 - 05:40

Năm 2015, Sở Nội vụ đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành; các văn bản của bộ, ngành trung ương và địa phương được triển khai đầy đủ, kịp thời, giúp tham mưu lãnh đạo các cấp chỉ đạo thực hiện tốt công tác Nội vụ tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân trao Cờ thi đua và bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị xuất sắc ngành Nội vụ.

Đây cũng là năm cuối triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX về cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015, Sở đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh tiến độ để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình cải cách hành chính (CCHC). Đến nay, 12 mục tiêu cụ thể của Chương trình CCHC đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; chỉ số CCHC năm 2014 của tỉnh xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố (tăng 13 bậc so với năm 2013).

Tại các địa phương trong tỉnh, phòng Nội vụ đã tích cực tham mưu UBND huyện, thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC trên địa bàn, khắc phục hạn chế, thiếu sót trong CCHC, quyết tâm đạt mục tiêu về CCHC mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các huyện, thành phố đề ra.

Một số thủ tục hành chính ở các lĩnh vực thành lập doanh nghiệp, nộp thuế, xuất nhập khẩu, hải quan, đất đai, xây dựng… đã rút ngắn được 1/3 thời gian giải quyết so với thời gian quy định năm 2012; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt trên 95%; công tác thanh tra, kiểm tra công vụ ngày càng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao ý thức kỷ cương và kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức, trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Giám đốc Sở Nội vụ Phan Văn Sử (phải) tặng quà lưu niệm cho ông Trang Văn Hải- Phó Giám đốc Sở Nội vụ, nghỉ hưu theo chế độ.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân biểu dương những thành tích mà ngành Nội vụ đạt được trong năm 2015.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, năm 2016, ngành Nội vụ cần thực hiện tốt Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tham mưu tổ chức tốt cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; triển khai có hiệu quả về CCHC, chú trọng cải cách bộ máy, công vụ công chức, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông ngày càng đạt hiệu quả cao hơn, đúng pháp luật; phối hợp với các đơn vị có liên quan, tham mưu giúp cho UBND các cấp sắp xếp biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu quả...

Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong năm mới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Nội vụ cần tiếp tục đổi mới phương pháp điều hành, giải quyết công việc theo hướng cải cách khoa học, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua năm 2015 cho Phòng Nội vụ huyện Bến Cầu, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015 do Sở Nội vụ phát động; tặng bằng khen cho Phòng Nội vụ huyện Dương Minh Châu và Tân Biên hoàn thành cuất sắc công tác trong năm.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng tặng bằng khen và trao quyết định nghỉ hưu cho ông Trang Văn Hải – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo của tỉnh.

Duy Đức