Sở Tư pháp Tây Ninh: Triển khai văn bản pháp luật năm 2012

Cập nhật ngày: 20/10/2012 - 04:18

(BTNO)- Sở Tư pháp vừa tổ chức hội nghị triển khai các văn bản pháp luật năm 2012 đến các đại biểu là lãnh đạo văn phòng các

Toàn cảnh hội nghị

 sở, ngành, đoàn thể tỉnh phụ trách lưu trữ; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; cán bộ pháp chế UBND tỉnh, các doanh nghiệp; lãnh đạo phòng Tư pháp, phòng Nội vụ các huyện, thị.

Các văn bản pháp luật được triển khai tại hội nghị gồm: Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, là luật quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, đăng ký, khai, tính và nộp thuế, miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Luật Viên chức, quy định về viên chức, quyền, nghĩa vụ của viên chức, tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; Luật Khiếu nại, quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước, khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, tiếp công dân, quản lý và giám sát công tác giải quyết khiếu nại; Luật Tố cáo, quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, bảo vệ người tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo; Luật Lưu trữNghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

Thủy Tiên

 


Liên kết hữu ích