Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính mời các đơn vị tham dự “Khóa đào tạo dịch vụ khách sạn trong lĩnh vực du lịch”

Cập nhật ngày: 08/11/2017 - 14:58

BTNO - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban thực hiện Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng tỉnh Tây Ninh tổ chức các lớp nghiệp vụ khách sạn như: Lễ tân, buồng (Phòng), nhà hàng cho các học viên.

             Kính gửi:

                             - Các khách sạn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

                             - Các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực du lịch;

                             - Các đơn vị kinh doanh lưu trú (Nhà nghỉ, nhà trọ).

Căn cứ Quyết định số 2471/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch hoạt động và dự toán ngân sách năm 2017 của Ban thực hiện Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng tỉnh Tây Ninh (Gọi tắt là PIU Tây Ninh);

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dịch vụ du lịch của tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban thực hiện Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng tỉnh Tây Ninh tổ chức các lớp nghiệp vụ khách sạn như: Lễ tân, buồng (Phòng), nhà hàng cho các học viên.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính mời các đơn vị tham dự “Khóa đào tạo dịch vụ khách sạn trong lĩnh vực du lịch” với những nội dung sau:

1. Thời gian đào tạo:

- 15 ngày từ ngày 24/11/2017 đến ngày 07/12/2017.

- Gồm 03 lớp nghiệp vụ:

+ 02 lớp nghiệp vụ Lễ tân: 05 ngày (Từ ngày 24 – 28/11/2017);

+ 02 lớp nghiệp vụ Buồng (Phòng): 04 ngày học và 01 ngày thực hành (Từ ngày 29 – 02/12/2017);

+ 02 lớp nghiệp vụ Nhà hàng: 05 ngày (Từ ngày 03 – 07/12/2017).

- Mỗi nghiệp vụ diễn ra song song 2 lớp.

- Thời lượng: Sáng bắt đầu từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 16h30.

- Mỗi lớp nghiệp vụ tối đa 35 học viên.

2. Địa điểm: Tại Hội trường Khách sạn Đông Phương thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (47 Lê Lợi, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

3. Quyền lợi của học viên:

- Học viên được miễn học phí và được cấp phát giáo trình, văn phòng phẩm;

- Được cấp giấy chứng nhận sau khi kết thúc khóa đào tạo.

4. Đăng ký ghi danh:

- Gửi danh sách đăng ký học viên theo mẫu đính kèm vào địa chỉ Email: vppiutayninh@gmail.com.

- Hoặc nộp hồ sơ bản cứng tại văn phòng Ban thực hiện dự án tỉnh: Số 287 đường Cách mạng tháng 8, Khu phố 2, Phường 2, thành phố Tây Ninh.

- Hạn chót đăng ký: Ngày 15/11/2017.

Ban thực hiện Dự án trân trọng kính mời các học viên tham dự các khóa đào tạo đúng thời gian và địa điểm như trên, công văn thông báo này thay cho thư mời.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Cán bộ Ban thực hiện Dự án tỉnh Tây Ninh:

+ Hồ Tiểu Bảo, SĐT: 0933402060;

+ Trịnh Thị Mỹ Hậu, SĐT: 01212266223.

Trân trọng cám ơn!

 


Liên kết hữu ích