Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống 

Cập nhật ngày: 17/10/2020 - 00:28

BTN - Trong phiên làm việc chiều ngày 16.10, đồng chí Phạm Hùng Thái-Phó Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Ðoàn Chủ tịch thông qua dự thảo Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo Tây Ninh lược ghi một số nội dung chính như sau:

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm trò chuyện với đại biểu bên lề Ðại hội.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, Ðại hội khẳng định: Nhiệm kỳ 2015-2020, với sự nỗ lực phấn đấu của Ðảng bộ, hệ thống chính trị, quân và dân Tây Ninh đã tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế phát triển nhanh, tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của cả nước; quy mô nền kinh tế, năng suất lao động nâng lên; GRDP bình quân đầu người cao hơn bình quân chung của cả nước; môi trường đầu tư được cải thiện mạnh mẽ.

Hạ tầng giao thông có bước phát triển; bộ mặt nông thôn, đô thị đổi thay nhanh chóng. Văn hoá - xã hội chuyển biến tích cực; đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo kéo giảm còn dưới 1%, không còn hộ nghèo tiêu chuẩn Trung ương. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, chỉ số PCI tăng hằng năm và nằm trong nhóm tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nội địa và trên tuyến biên giới giữ vững ổn định.

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc. Công tác đối ngoại được tăng cường, hợp tác quốc tế được mở rộng, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị. Công tác xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên nâng lên, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, trên từng lĩnh vực vẫn còn hạn chế, yếu kém, đó là: Một số chỉ tiêu cơ bản về kinh tế chưa đạt Nghị quyết; quy mô, năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế, năng suất lao động chưa cao; tiềm năng, lợi thế khai thác chưa đúng mức; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp còn chậm; hạ tầng kinh tế - xã hội chưa thật sự đáp ứng yêu cầu phát triển; văn hoá - xã hội có mặt chưa vững chắc, đời sống một số bộ phận nhân dân còn khó khăn; cải cách hành chính chưa toàn diện; quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực có mặt chưa tốt; công tác xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị có mặt chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế, yếu kém trên là do tác động tiêu cực từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và đại dịch Covid-19 đến tăng trưởng kinh tế. Một số cấp uỷ, chính quyền chưa thật sự chủ động, thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; một bộ phận cán bộ, đảng viên có trách nhiệm chưa cao, chưa năng động, sáng tạo; còn “điểm nghẽn” liên quan đến quy hoạch đất đai, đầu tư chậm được khắc phục.

Về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2020-2025, Ðại hội thống nhất một số nội dung cơ bản như: về chỉ tiêu kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh tăng bình quân trong 5 năm từ 7,5% trở lên. Ðến năm 2025, GRDP bình quân đầu người từ 4.500 USD trở lên; cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn đến năm 2025: công nghiệp - xây dựng đạt 51% - 52%, dịch vụ đạt 30% - 33%, nông - lâm - thuỷ sản đạt 14% - 15%.

Tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt từ 36% trở lên so với GRDP. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân 5 năm đạt 15,5% trở lên. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 10% trở lên, phấn đấu đến năm 2025, tự cân đối chi thường xuyên. Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân trên 8%. Phấn đấu tỷ lệ đô thị hoá từ 50% trở lên.

Về xã hội, số lao động có việc làm tăng thêm trên 16.000 lao động/năm. Ðến năm 2025, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo và dạy nghề từ 75%; tỷ lệ thất nghiệp thành thị còn 1,65%, nông thôn còn 1,35%; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%; phấn đấu đạt từ 10 bác sĩ/vạn dân và 30 giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể thấp còi) dưới 19%; tỷ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới là 100%, trong đó 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 12 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Về môi trường, đến năm 2025, tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ che phủ rừng (đã loại trừ cây cao su) từ 16,4% trở lên; tỷ lệ chất thải rắn nguy hại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt 100%.

Về xây dựng Ðảng, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 85%. Bình quân hằng năm 90% Ðảng bộ các xã biên giới đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90%.

Ðến năm 2025, tỷ lệ đảng viên đạt 3,4% trở lên so với dân số toàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ kết nạp trên 4.800 đảng viên. Trong đó, các xã biên giới có tỷ lệ đảng viên đạt 2,1% trở lên so với dân số các xã biên giới.

Nghị quyết cũng nêu 17 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp mà tỉnh phải thực hiện trong nhiệm kỳ tới để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu mà Ðại hội đã đề ra. Ðồng thời, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh kêu gọi toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, ý chí, khát vọng vươn lên, tạo bước đột phá thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững, vì cả nước và cùng cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng.

Bảo Tâm