Sống như lục bình

Cập nhật ngày: 26/10/2014 - 06:36

- Bây giờ không biết sống làm sao cho yên!

Vị tu sĩ nói:

-Thôi, "sống như lục bình" vậy! Có trôi đâu, tấp đâu cũng kệ, lục bình đâu có quyền đòi hỏi một bến đỗ an toàn. Chỉ một lượn sóng nhỏ, một làn gió nhẹ cũng đủ làm nó tan tác. Thế mà nó vẫn nẩy nở và trổ bông được. Vậy là nó đã thể hiện được sức sống của nó rồi. Còn mình sống giữa biển trần đầy sóng gió cũng thế. Đâu ai chịu cho mình một bến đỗ an nhàn! 

Thôi thì kiếp phù sinh có truân chuyên trôi giạt thế nào cũng mặc. Điều quan trọng là làm sao tâm hồn mình trưởng thành và thăng hoa là được rồi. 

Theo baihoccuocsong