Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

Sư đoàn 5: Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong Đảng bộ Sư đoàn 

Cập nhật ngày: 30/07/2021 - 09:14

BTNO - Ngày 29.7, Sư đoàn 5 tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong Đảng bộ Sư đoàn.

Các đại biểu dự hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong Đảng bộ Sư đoàn.

Tham dự tại điểm cầu Sư đoàn có hơn 100 sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp cấp tá; chỉ huy 7 Tiểu đoàn trực thuộc Sư đoàn; Bí thư (Phó Bí thư) Chi bộ khối cơ quan, đơn vị trực thuộc Sư đoàn. Đại tá Phạm Như Quân- Phó Chính ủy Sư đoàn báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong Đảng bộ Sư đoàn.

Qua hội nghị giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong Đảng bộ Sư đoàn nắm được những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Qua đó thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, hành động, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu và đơn vị; triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ở các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn.

Đại tá Phạm Như Quân- Phó Chính ủy Sư đoàn báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong Đảng bộ Sư đoàn.

Lê Thuận