Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

Sư đoàn 5: Cụm thi đua 3 Trung đoàn Bộ binh tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2022 

Cập nhật ngày: 02/02/2023 - 20:35

BTNO - Phong trào thi đua quyết thắng của Cụm 3 Trung đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, có trọng tâm, trọng điểm, hình thức phong phú, sáng tạo, nhiều nội dung đạt kết quả tốt.

Thượng tá Trần Hoàng Giang- Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Sư đoàn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ngày 31.1.2023, Cụm thi đua của 3 Trung đoàn Bộ binh thuộc Sư đoàn 5 gồm: Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 271 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2022; ký kết giao ước thi đua năm 2023. Thượng tá Trần Hoàng Giang- Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Sư đoàn chủ trì hội nghị.

Năm 2022, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của cụm thi đua 3 Trung đoàn đã bám sát chỉ thị hướng dẫn thi đua của Sư đoàn; nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể sát tình hình thực tiễn của từng đơn vị.

Thống nhất quy chế hoạt động và chấm điểm thi đua của cụm chặt chẽ; từng thành viên tổ chức kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng, tổ chức thi đua các cấp đúng quy định, tập trung xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến, gắn với thực hiện nghị quyết, chỉ thị của trên và nhiệm vụ của từng đơn vị, tổ chức tốt các đợt thi đua đột kích, cuộc vận động của các cấp, các ngành và các mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả trong toàn cụm thi đua, mô hình của đơn vị mình.

Chú trọng đẩy mạnh và phát huy có hiệu quả vai trò của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, cơ quan chính trị; phong trào thi đua quyết thắng của cụm đã tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ với khí thế thi đua sôi nổi với phương châm “Tất cả vì chiến sĩ thân yêu”, cùng với việc đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, NQTW 4 (khoá XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Phong trào thi đua quyết thắng của Cụm 3 Trung đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, có trọng tâm, trọng điểm, hình thức phong phú, sáng tạo, nhiều nội dung đạt kết quả tốt; tập trung thực hiện tốt mô hình “cơ quan, đơn vị ba nhất”, kịp thời động viên, khuyến khích và xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, khơi dậy ý thức trách nhiệm, ý chí quyết tâm của mọi cán bộ, chiến sĩ, đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Các đơn vị Cụm thi đua 3 Trung đoàn Bộ binh thuộc Sư đoàn 5 ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Tiếp tục nhân rộng mô hình của các thành viên với nhiều nét đổi mới về nội dung và cách thực hiện; đẩy mạnh thi đua xây dựng “Đơn vị 3 nhất”, mô hình “Mỗi tối một câu hỏi, một đáp án chính trị bổ ích”, “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới kết hợp sinh hoạt tổ 3 người”, “Mỗi tuần dành một giờ tự học”; “Trao đổi kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”, “Mỗi tuần kể một câu chuyện lịch sử”, “5 chủ động trong công tác tư tưởng”, “Chi đoàn 4 tốt - 1 nghiêm”, “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” sát với đặc điểm tình hình yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Các đơn vị chủ động nghiên cứu đề ra các chủ trương, biện pháp, cách làm mới, mô hình hay, hiệu quả, cụ thể hoá các mô hình của Quân khu, Sư đoàn đi vào chiều sâu, thiết thực.

Củng cố, phát huy các mô hình đã và đang triển khai thực hiện như: “Đội văn nghệ lưu động”, “Tiếp sức mùa huấn luyện”, “Tổ kiểm tra công tác huấn luyện”. Triển khai thực hiện mô hình mới nhóm Zalo “Hậu phương quân đội”, cách làm hay như “Bảng những nội dung cần nắm” và tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua hệ thống bảng tin nội bộ, pa-nô, áp-phích, băng-rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động trong Sư đoàn bước đầu đạt hiệu quả tích cực.

Thượng tá Trần Hoàng Giang- Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Sư đoàn biểu dương các cơ quan, đơn vị có nền nếp chính quy, cảnh quan môi trường tốt; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân - dân được tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện; cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng xác định tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đề ra phương hướng, biện pháp công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai, tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng; triển khai toàn diện, đồng bộ nội dung, hình thức thi đua ở từng đơn vị tập trung đột phá, khắc phục dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu năm 2022; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết của Đảng uỷ, Sư đoàn về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Lê Thuận