Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

Sư đoàn 5: Kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm tại Trung đoàn 271 

Cập nhật ngày: 15/06/2021 - 18:05

BTNO - Ngày 15.6, Đoàn kiểm tra của Sư đoàn 5 do Thượng tá Nguyễn Hải Nam- Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn làm trưởng đoàn đến kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ các mặt công tác 6 tháng đầu năm tại Trung đoàn 271.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Trung đoàn 271 đã ra Nghị quyết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ trên các mặt, đồng thời phát huy dân chủ trong mọi hoạt động tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp trong toàn Trung đoàn nhận thức tốt nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm cao, tích cực chủ động, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết thống nhất.

Các tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân được kiện toàn đủ số lượng và chất lượng. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị bám sát nhiệm vụ, hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu đề ra. Nội bộ đoàn kết thống nhất cao, phát huy tốt vai trò của cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị.

Công tác Hậu cần hoàn thành các chỉ tiêu, nội dung kế hoạch, bảo đảm đầy đủ, kịp thời chế độ tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sỹ. Làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ phúc tra “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, do Tổng Cục Hậu cần tổ chức.

Công tác Kỹ thuật, duy trì thường xuyên các chế độ lau chùi, bảo quản vũ khí trang bị, xe máy hàng ngày, tuần theo quy định. Kịp thời khắc phục, sửa chữa những hư hỏng nhỏ của vũ khí trang bị, xe máy, bảo đảm tốt nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Lê Thuận