Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

Sư đoàn 5: Ký kết giao ước thi đua năm 2021 

Cập nhật ngày: 07/03/2021 - 17:16

BTNO - Trong 2 ngày 4 và 5.3, các cụm thi đua thuộc Sư đoàn 5 gồm: Cụm Hỏa lực; cụm bảo đảm và cụm 3 Trung đoàn bộ binh tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Chỉ huy Sư đoàn và các cơ quan chúng kiến Cụm bảo đảm ký kết thi đua năm 2021.

Phong trào thi đua của các cụm năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”. Nội dung thi đua là tăng cường đoàn kết, đề cao mẫu mực nêu gương, giữ vững kỷ cương, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các khâu đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức các đợt thi đua cao điểm và hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp phát động; đẩy mạnh công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả  các mô hình “Đơn vị 3 nhất”, “5 chủ động trong công tác tư tưởng”, “Cán bộ đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”, “Chi đoàn 4 tốt 1 nghiêm”.

Phong trào thi đua được tổ chức đồng bộ với khí thế thi đua sôi nổi theo phương châm: “Tất cả vì chiến sỹ thân yêu”.

Lê Thuận