Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

Sư đoàn 5: Phát huy hiệu quả mô hình “Mỗi tháng một diễn đàn, mỗi quý sinh hoạt một chuyên đề” 

Cập nhật ngày: 07/12/2022 - 17:19

BTNO - Nội dung diễn đàn hằng tháng tập trung vào nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; diễn tập; tăng gia sản xuất; công tác dân vận; sáng kiến cải tiến kỹ thuật...

Thời gian qua, việc đẩy mạnh nâng cao chất lượng diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề luôn được Đảng uỷ, Chỉ huy Sư đoàn 5 quan tâm, chú trọng, đổi mới. Coi đó là nhiệm vụ quan trọng để phát huy vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phụ nữ; góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Mô hình “Mỗi tháng một diễn đàn, mỗi quý sinh hoạt một chuyên đề” được triển khai từ tháng 4.2022 với mục đích quán triệt, giáo dục, tuyên truyền cho mọi sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ nắm chắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ Đảng các cấp; nhiệm vụ của sư đoàn, đơn vị để cụ thể hoá sát với từng cương vị, chức trách được phân công, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Qua đó, phát huy dân chủ, trí tuệ, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong tham gia hiến kế, đề xuất giải pháp, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị; xây dựng động cơ, ý chí, niềm tin, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trên cơ sở bám sát các văn bản của cấp trên, Sư đoàn 5 cụ thể hoá các văn bản và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện mô hình “Mỗi tháng một diễn đàn, mỗi quý sinh hoạt một chuyên đề”. Kế hoạch này, thực sự đã trở thành “cẩm nang” góp phần nâng chất lượng diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Nội dung diễn đàn hằng tháng tập trung vào nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; diễn tập; tăng gia sản xuất; công tác dân vận; sáng kiến cải tiến kỹ thuật; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc... Hình thức diễn đàn được tổ chức từ cấp trung đội đến cấp trung đoàn.

Nội dung sinh hoạt chuyên đề tập trung vào việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương Đảng và cấp uỷ, tổ chức Đảng cấp trên; các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và đặc điểm từng loại hình chi bộ, đảng bộ mà lựa chọn các vấn đề sinh hoạt chuyên đề phù hợp. Hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề từ cấp chi bộ đại đội đến đảng bộ tiểu đoàn; từ cấp trung đội đến tiểu đoàn; từ cấp phân đoàn đến chi đoàn.

Sau hơn 7 tháng triển khai thực hiện mô hình đã tạo sự lan toả rộng khắp. Đảng uỷ, Chỉ huy Sư đoàn triển khai tổ chức diễn đàn “Phòng, chống vi phạm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong sư đoàn”. Thông qua diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên và chuyển biến tích cực, an tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao chất lượng diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề đáp ứng nhiệm vụ ngày càng cao của đơn vị. Chỉ huy Sư đoàn đề ra các giải pháp: tập trung nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng về vai trò, tác dụng của mô hình “Mỗi tháng một diễn đàn, mỗi quý sinh hoạt một chuyên đề”.

Nhất là bí thư chi bộ, bí thư chi đoàn, chủ tịch Hội Phụ nữ khi tổ chức thực hiện phải lựa chọn chủ đề sinh hoạt, cách thức, quy trình xây dựng kịch bản và tổ chức diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề. Đồng thời phát huy dân chủ để mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia thảo luận và góp ý nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Lựa chọn trúng nội dung diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề phải có ý nghĩa thiết thực, phục vụ cho mục đích cao nhất là hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chủ đề diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề phải cơ cấu đan xen, hình thức phong phú, sinh động, mềm dẻo để không trùng lặp, tạo sự hấp dẫn, cuốn hút đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Định kỳ tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức thực hiện mô “Mỗi tháng một diễn đàn, mỗi quý sinh hoạt một chuyên đề”. Qua đó, khẳng định những kết quả đạt được cũng như chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân. Điều cốt yếu là phải rút ra được những kinh nghiệm để giúp các tổ chức Đảng, quần chúng tham khảo để vận dụng tổ chức diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề trong thời gian tới có hiệu quả, đúng quy định. Đưa nội dung diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề thành một trong những tiêu chí để xem xét, đánh giá tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Đại tá, Ths. Phạm Anh Tuấn–Chính uỷ Sư đoàn 5