Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

Sư đoàn 5: Sơ kết công tác kỹ thuật 6 tháng đầu năm 

Cập nhật ngày: 21/07/2021 - 16:46

BTNO - Ngày 20.7, Sư đoàn 5 tổ chức hội nghị sơ kết công tác kỹ thuật 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đại tá Nguyễn Trọng Thái- Phó Sư đoàn trưởng chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Trọng Thái- Phó Sư đoàn trưởng, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ngành kỹ thuật Sư đoàn 5 làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Sư đoàn trong xây dựng, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật. Duy trì vững chắc đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật, đạn dược, xe-máy. Kết quả đạt chỉ tiêu kế hoạch, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác của Sư đoàn.

 Trong 6 tháng có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong bảo đảm kỹ thuật, huấn luyện và phục vụ huấn luyện. Tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh thực hiện các chế độ, nền nếp quản lý kỹ thuật theo quy định, vững chắc, có chiều sâu.

Tăng cường kiểm tra kho tàng, chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật, triển khai huấn luyện, tập huấn cho cán bộ và nhân viên chuyên môn kỹ thuật các đơn vị, thực hiện tốt cuộc vận động 50. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn kỹ thuật, coi trọng an toàn cho các kho vũ khí đạn, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Ngành kỹ thuật Quân khu, kiểm tra vũ khí trang bị tại Sư đoàn.

Hội nghị đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác kỹ thuật; duy trì công tác sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật thường xuyên theo phân cấp; bảo đảm kỹ thuật cho các phương tiện và trang bị tham gia phòng chống dịch Covid-19; theo dõi, hướng dẫn tiểu đoàn 25 làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật phục vụ phúc tra đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, huấn luyện giỏi”, đạt kết quả cao nhất.

Lê Thuận