Sư đoàn 5: Tích cực hưởng ứng tuần lễ quốc gia VS, ATLĐ, PCCN

Cập nhật ngày: 23/03/2012 - 12:53

(BTNO)- Vừa qua, Sư đoàn 5 đã tổ chức phát động phong trào hưởng ứng tuần lễ quốc gia về vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ năm 2012 (VS, ATLĐ, PCCN).

Huấn luyện sử dụng phương tiện chữa cháy tại Sư đoàn 5

Các đơn vị trong toàn Sư đoàn 5 tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục, quán triệt chặt chẽ mọi quy định, quy trình kỹ thuật, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, nhất là bộ phận trực tiếp quản lý, vận chuyển, cấp phát, sửa chữa, sử dụng vũ khí, đạn, xăng, dầu tại các kho, trạm của các đơn vị thuộc Sư đoàn; tích cực luyện tập các phương án, củng cố, mua sắm thêm dụng cụ, trang bị phòng chống cháy, nổ; phát động phong trào thi đua bảo vệ môi trường làm việc, xử lý các nguy cơ ô nhiễm, mất an toàn phục vụ cho công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu; quan tâm, bảo đảm đúng chế độ bồi dưỡng độc hại, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ làm việc trong môi trường tiếp xúc trực tiếp với các hóa chất độc hại, nguy hiểm; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Xuân Thu