Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

Sư đoàn 5 tiếp nhận 3.165 chiến sĩ mới 

Cập nhật ngày: 03/03/2021 - 20:38

BTNO - Ngày 3.3, Sư đoàn 5 tiếp nhận 3.165 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2021 đến từ 8 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7.

Nhìn chung, các địa phương giao quân đã thực hiện đúng thủ tục, nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay bảo đảm tốt cả tiêu chuẩn về chính trị, văn hóa, sức khỏe.

Trong số chiến sĩ mới nhập ngủ đợt này có 29 đảng viên, với trình độ văn hóa từ trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, cao hơn so với những năm trước.

Do làm tốt công tác chuẩn bị và được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp đã đầu tư nâng cấp doanh trại, bảo đảm điều kiện ăn, ở, chính quy, thống nhất, thuận tiện cho sinh hoạt và học tập, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Với sự tích cực chủ động, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn và cấp ủy chi bộ các cơ quan, đơn vị đã ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lê Thuận