BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sư đoàn BB5: Hoàn tất công tác niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Cập nhật ngày: 06/05/2016 - 05:09

Cử tri Sư đoàn 5 xem niêm yết danh sách tại tổ bầu cử của mình.

Đối với những các bộ, chiến sĩ đi công tác xa không thể về bầu cử tại điểm bầu cử tập trung của đơn vị, Sư đoàn đã liên hệ với địa phương nơi công tác để những cán bộ, chiến sĩ này được tham gia bầu cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước. Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn 5 đã quán triệt, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên Quốc phòng hiểu được ý nghĩa cuộc bầu cử, nhằm lựa chọn, bầu ra những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

 Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị chuẩn bị và tiến hành cuộc bầu cử phải thật sự dân chủ, đúng pháp luật, đúng tiến độ quy định, an toàn tuyệt đối và tiết kiệm, có kế hoạch cụ thể từ công tác chuẩn bị đến triển khai và tổ chức thực hiện; phát huy quyền lợi, nghĩa vụ công dân của mọi quân nhân, tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp với tinh thần trách nhiệm cao, tổ chức bầu cử đạt kết quả tốt nhất.

Lê Thuận