BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sư đoàn BB5- Sở VHTT&DL: Ký kết phối hợp hoạt động

Cập nhật ngày: 21/10/2015 - 03:34

Hai đơn vị ký kết hoạt động kết nghĩa, với sự chứng kiến của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Cục chính trị Quân khu 7.

Dự lễ ký kết có Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng, đại biểu Cục Chính trị Quân khu 7, Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 5, lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Tây Ninh và 300 cán bộ, đoàn viên, chiến sĩ của 2 đơn vị.

Như vậy, đến thời điểm này, toàn Sư đoàn BB5 có 104 đầu mối đơn vị kết nghĩa, trong đó có 13 đơn vị kết nghĩa với Sư đoàn, 89 đơn vị kết nghĩa với các trung đoàn, tiểu đoàn, 2 đơn vị kết nghĩa với 1 đại đội.

Trong tổng số 104 đơn vị kết nghĩa, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 72 đầu mối đơn vị, trong đó 14 đầu mối là các trường mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT, Trung cấp Y tế và Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh; 9 đầu mối là các công ty, nông trường và xí nghiệp; 49 đầu mối là các sở, ban, ngành của tỉnh và một số xã, huyện; các cơ quan hành chính sự nghiệp, công an; các ấp, xã vành đai Sư đoàn và địa bàn Sư đoàn làm công tác dân vận hàng năm.

Xuân Thu