Dòng sự kiện: Đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống