Suy ngẫm: Hạnh phúc là gì?

Cập nhật ngày: 26/08/2013 - 05:40
HTML clipboard

Hạnh phúc không phải là có những gì bạn muốn. Hạnh phúc là khi bạn muốn những gì bạn có!

- Hạnh phúc không phải là ga mà bạn đến, mà là cách thức đi đến đó.

- Những yếu tố chính làm nên hạnh phúc là: Có cái gì đó để làm, có ai đó để yêu và có gì đó để hy vọng.

- Hạnh phúc được nhân rộng bởi người khác chứ không phụ thuộc vào người khác.

- Người ta bất chợt nhận ra hạnh phúc như họ bất chợt thấy một chú bướm trong rừng vào mùa đông.

- Hành động không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc; nhưng không có hạnh phúc nào mà không có hành động.

- Tất cả chúng ta lấy hạnh phúc làm mục đích sống; chúng ta có cuộc sống khác biệt nhưng mục đích sống đều giống nhau.

- Chướng ngại to lớn để có được hạnh phúc là mơ ước một hạnh phúc quá lớn.

- Hiến pháp chỉ cho con người có quyền theo đuổi hạnh phúc. Nhưng tự bạn phải đi tìm hạnh phúc.

- Hạnh phúc không phải là có những gì bạn muốn... Hạnh phúc là khi bạn muốn những gì bạn có.

(Theo nghethuatsong)