Suy ngẫm: Cuộc hẹn ở Samarra

Cập nhật ngày: 12/06/2012 - 05:24

Ông lái buôn thành Bagdad sai người đầy tớ ra chợ mua một ít thực phẩm. Một lúc sau, anh đầy tớ quay về, chân tay run cầm cập mặt cắt không còn một giọt máu. 

- Chuyện gì vậy?

 - Con đã gặp thần chết, bà ấy há miệng muốn nuốt mạng sống của con. Xin ông hãy cho con mượn ngựa, con muốn chạy trốn đến Samarra, thần chết sẽ không bao giờ tìm thấy.

 Ông đưa ngựa và cho phép anh ta lên đường.

 Sau đó, ông quay ra chợ, gặp lại thần chết giữa đám đông, ông hỏi:

 - Tại sao bà muốn nuốt tên đầy tớ ấy.

 - Ta đâu muốn, ta há hốc miệng vì quá ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn ở thành Bagdad, vì đúng ra ta có cuộc hẹn với hắn tại thành Samarra vào tối nay cơ.

            TT (st)