Suy ngẫm: Không sợ thất bại

Cập nhật ngày: 10/11/2012 - 05:21

Dưới đây là những mốc thời gian của một người:

22 tuổi, làm ăn thất bại.

23 tuổi, thất bại trong tranh cử nghị sĩ bang.

24 tuổi, một lần nữa kinh doanh thất bại.

25 tuổi, trúng cử nghị sĩ bang.

26 tuổi, người yêu qua đời.

27 tuổi, suy sụp tinh thần.

29 tuổi, thất bại trong tái cử nghị sĩ bang.

34 tuổi, thất bại trong tranh cử nghị sĩ quốc hội.

37 tuổi, trúng cử nghị sĩ quốc hội.

39 tuổi, thất bại trong tái cử nghị sĩ quốc hội.

46 tuổi, thất bại trong tranh cử thượng nghĩ sĩ.

47 tuổi, thất bại tranh cử phó tổng thống.

49 tuổi, thất bại tranh cử thượng nghĩ sĩ.

51 tuổi, trúng cử tổng thống Mỹ.

Đó chính là những dấu mốc của Abraham Lincoln. Ông từng được coi là tổng thống vĩ đại nhất lịch sử nước Mỹ.

Trước đây tôi là một người sợ thất bại, tôi luôn cho rằng không làm gì là cách an toàn nhất. Chỉ sau khi biết được những mốc thời gian trên của Abraham Lincoln, tôi mới nghĩ về tương lai của mình.

Thất bại là điều không thể tránh được. Mỗi chúng ta trong cuộc sống ít nhiều cũng đã gặp phải. Chỉ có điều, thất bại không làm chúng ta chùn bước. Đó mới là điều đáng quý.

TT (St)