BAOTAYNINH.VN trên Google News

Suy ngẫm: Một phân thời gian, ngàn phân ngọc

Cập nhật ngày: 15/12/2011 - 09:41

Một lãnh chúa yêu cầu Takuan, một Thiền sư, chỉ cho ông làm cách nào để giết thời giờ. 

Ông cảm thấy cuộc đời mình kéo dài lê thê trong việc theo dõi những công việc đều đều chán nản ở văn phòng và phải chết một chỗ ở đó để nhận sự tôn kính của những người khác. 

Takuan viết cho vị lãnh chúa tám chữ (và ý của tám chữ đó được dịch ra trong 4 câu thơ như sau): 

“Ngày này không đến hai lần

Một phân thời khắc ngàn phân ngọc ngà

Ngày này không đến nữa đâu

Một giây thời khắc ngọc châu một nhà “.

TT (St)