Suy ngẫm: Quý trọng thời gian

Cập nhật ngày: 25/04/2012 - 04:00

Hãy hỏi bà mẹ vừa sinh con chưa đầy tháng tuổi.

***
Để nhận thức được giá trị của một tuần

Hãy hỏi biên tập viên tuần báo.

***
Để nhận thức được giá trị của một giờ

Hãy hỏi những người yêu nhau đang chờ cuộc hẹn.

***
Để nhận thức được giá trị của một phút

Hãy hỏi người vừa trễ một chuyến xe.

***
Để nhận thức được giá trị của một giây

Hãy hỏi người vừa trải qua một tai nạn trong gang tấc.

***
Để nhận thức được giá trị của một sao

Hãy hỏi người vận động viên vừa đoạt huy chương vàng Olympic.

***
Hãy trân trọng mỗi phút giây bạn có

Hôm qua là lịch sử

Ngày mai là bí ẩn còn đó

Hôm nay là món quà mà chúng ta có được.

***
Đó là lý do chúng ta gọi là “Hiện tại“

TT (st)