Suy ngẫm: Rắn chuyển chỗ ở

Cập nhật ngày: 31/03/2014 - 10:20

Rắn nhỏ nói với Rắn to:

- Anh đi trước, tôi theo sau, chớ để cho ai thấy chúng mình chuyển nơi ở, họ mà thấy thì thế nào cũng giết chết chúng ta. Bây giờ anh để tôi ngậm vào người anh, anh cõng tôi đi. Giá như người ta phát hiện, họ sẽ nghĩ rằng chúng ta là Rắn thần, họ sẽ không dám làm gì chúng ta.

Hai con rắn y kế kéo nhau qua đường. Quả đúng như vậy, người trông thấy ai cũng sợ mà tránh xa và nói với nhau: Đó là “Rắn Thần”.

Lời bàn: Khi gặp nguy hiểm, đoàn kết lại sẽ đem lại sức mạnh và điều kỳ diệu. Trước khi làm việc gì cũng phải suy nghĩ thật thận trọng, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hai con rắn đã suy nghĩ và hành động phù hợp nên đã thành công.

Theovietnamthuquan