Tác phẩm báo chí chất lượng cao– Cần sự đầu tư có chất lượng của tác giả 

Cập nhật ngày: 27/01/2023 - 00:09

BTNO - Các tác phẩm đạt tác phẩm báo chí chất lượng cao lần thứ 17 năm 2022 sẽ được khen thưởng và trao hỗ trợ tại lễ khai mạc Hội báo xuân Quý Mão vào lúc 15 giờ ngày 29.1.2023.

Lễ trao hỗ trợ tác phẩm BCCLC lần thứ 16 năm 2021.

Năm 2022 là năm thứ 17 liên tục Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, là năm thứ 2 thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ, với nguồn kinh phí cao gần gấp đôi giai đoạn trước.

Sau khi nhận được chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tây Ninh đề ra kế hoạch, hướng dẫn thực hiện. Thành lập Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu và Ban xét chọn cơ sở.

Các bước tiến hành thực hiện, thời gian nộp bài, cơ cấu kinh phí hỗ trợ cho từng loại tác phẩm công khai, rõ ràng.

Căn cứ kinh phí và định mức tác phẩm báo chí chất lượng cao trong năm 2022 của Hội Nhà báo Việt Nam phân bổ là 160 triệu đồng, định mức tác phẩm báo chí chất lượng cao là 20 tác phẩm. Hội Nhà báo hướng dẫn Ban tuyển chọn cơ sở Đài PT-TH Tây Ninh chọn 10 tác phẩm phát thanh; 10 tác phẩm truyền hình; 6 tác phẩm viết về đề tài học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban tuyển chọn cơ sở Báo Tây Ninh chọn 10 tác phẩm báo in; 10 tác phẩm báo điện tử; 6 tác phẩm viết về đề tài học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thư ký tập hợp 33 tác phẩm BCCLC và 7 tác phẩm viết về đề tài học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo quy định, Chi hội Báo Tây Ninh xét chọn đủ chỉ tiêu Hội Nhà báo giao là 26 tác phẩm của 20 tác giả (nhóm tác giả). Chi hội Đài PT-TH Tây Ninh thiếu 12 tác phẩm (7 tác phẩm phát thanh; 5 tác phẩm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh).

Kết quả Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu đã chọn 20 tác phẩm của 26 tác giả (nhóm tác giả): 3 tác phẩm phát thanh; 4 tác phẩm truyền hình; 4 tác phẩm báo in; 4 tác phẩm báo điện tử và 5 tác phẩm viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gồm các loại A, B, C để hỗ trợ kinh phí.

Tác phẩm BCCLC năm nay nhìn chung đạt chất lượng khá tốt, phản ánh nhiều mặt đời sống xã hội trên các lĩnh vực KT-VH-XH , an ninh quốc phòng; nhiều bài viết ca ngợi những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong xây dựng Đảng, lao động, sản xuất và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác phòng, chống dịch Covid- 19.

Một số bài viết đã mạnh dạn phê phán những tiêu cực, tồn tại, những chuyện chưa làm được mang tính xây dựng được dư luận xã hội quan tâm, góp phần không nhỏ trong thành tựu chung về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh nhà trong năm qua.

Về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nổi bật có các tác phẩm như: ông Nguyễn Hữu Nhân- Học theo Bác chăm lo cuộc sống bình yên của nhân dân (tác giả Ngô Văn Mẫn, Chi hội Báo Tây Ninh); Sáng ngời những thương binh “Tàn nhưng không phế” (tác giả Võ Huỳnh Phương Thảo, Chi hội Báo Tây Ninh). Các chủ đề khác, nổi bật có các tác phẩm: Loạt bài Xét lại lịch sử - một hành vi nguy hiểm (tác giả Đồng Viết Thắng, Chi hội Báo Tây Ninh); loạt bài Gian nan lộ trình thay thế gạch nung (tác giả Dương Nguyễn Hoàng Anh, Chi hội Báo Tây Ninh); Tây Ninh chú trọng phát triển du lịch xanh (nhóm tác giả Sơn Vương - Công Điều - Tấn Nghĩa - Thanh Quân - Duy Hiển- Chi hội Đài PT-TH Tây Ninh) và Thắm tình hữu nghị (tác giả Triệu Quang Khải, Chi hội Đài PT-TH Tây Ninh).

Một số tác phẩm với nội dung đề cập đến nhiều vấn đề được dư luận xã hội quan tâm như: Nông nghiệp tuần hoàn hướng đi mới và bền vững (tác giả Triệu Quang Khải, Chi hội Đài PT-TH Tây Ninh); Người đảng viên hết lòng với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (tác giả Lâm Sơn Vương, Chi hội Đài PT-TH Tây Ninh); Vấn nạn cờ bạc và tín dụng đen ở nông thôn (tác giả Trần Thanh Nhi, Chi hội Báo Tây Ninh); Khai thác cát trong lòng hồ Dầu Tiếng (tác giả Huỳnh Tấn Hưng, Chi hội Báo Tây Ninh).

Từ những kết quả đạt được cho thấy, sự nỗ lực, tìm tòi, đi sâu vào thực tế sinh động của cuộc sống của các tác giả, nhóm tác giả. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tác phẩm thiếu sự đầu tư của tác giả, chất liệu thông tin, hình ảnh của bài viết còn ít, cách viết còn nhạt, lập luận chưa chặt chẽ; một số tác phẩm nêu vấn đề nhưng chưa giải quyết đã kết thúc. Tính sáng tạo và phát hiện trong tác phẩm còn thấp.

Phát thanh là một loại hình báo chí quan trọng, song số lượng tác phẩm tham gia còn quá ít. Để tác phẩm báo chí thực sự có chất lượng cao, trước hết tác giả cần có sự đầu tư nghiêm túc, chất lượng từ chọn đề tài, thu thập thông tin đến hoàn thiện tác phẩm.

Các tác phẩm đạt tác phẩm Báo chí chất lượng cao lần thứ 17 năm 2022 sẽ được khen thưởng và trao hỗ trợ tại lễ khai mạc Hội báo xuân Quý Mão vào lúc 15 giờ ngày 29.1.2023 (mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão) tại Thư viện tỉnh Tây Ninh.

Các tác phẩm đạt tác phẩm báo chí chất lượng cao lần thứ 17 năm 2022 sẽ được khen thưởng và trao hỗ trợ tại lễ khai mạc Hội báo xuân Quý Mão vào lúc 15 giờ ngày 29.1.2023 (mùng 8 Tết tại Thư viện tỉnh Tây Ninh).

 Nguyễn Thế