Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp các thủ tục hành chính 

Cập nhật ngày: 19/07/2021 - 19:24

BTNO - Ngày 18.7, UBND tỉnh ban hành công văn số 2379 về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh trong tình hình dịch bệnh.

Người dân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để cùng thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: từ ngày 18.7.2021, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp các TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh trong 14 ngày. 

Thay vào đó, việc nộp hồ sơ giải quyết TTHC sẽ thực hiện qua hình thức trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. Các ngành chức năng, địa phương thông báo, khuyến khích người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Cổng dịch vụ công tỉnh ở địa chỉ: https://dichvucong.tayninh.gov.vn; Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn; Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội zalo và ứng dụng Tây Ninh Smart; hoặc nộp TTHC qua bưu chính công ích. 

UBND tỉnh yêu cầu sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố bố trí công chức hướng dẫn, hỗ trợ trực tuyến cho người dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích khi có nhu cầu. 

Các ngành, địa phương phải bố trí cán bộ, công chức làm việc theo chỉ đạo tại văn bản 2377/UBND-KGVX ngày 18.7.2021 về việc sắp xếp, bố trí làm việc đảm bảo phòng, chống dịch trong cơ quan, đơn vị để giải quyết kịp thời, đúng và trước hạn các TTHC của người dân, tổ chức nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh và qua dịch vụ bưu chính công ích.

Người dân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để cùng thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn.

Các sở, ngành, địa phương thông báo số điện thoại cán bộ, công chức đầu mối thực hiện tiếp nhận và trả kết quả của Bộ phận một cửa của các đơn vị. 

UBND tỉnh đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, Báo Tây Ninh, Đài PT-TH tuyên truyền nội dung rộng rãi đến tổ chức, cá nhân; giao Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo hoạt động thông suốt các hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc tiếp nhận và trả kết quả, đảm bảo an toàn, an ninh và toàn vẹn dữ liệu; giao Bưu điện tỉnh bố trí, đảm bảo nhân sự và các quy định liên quan cho việc tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trong tình hình thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

N.D