BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Bầu bổ sung các chức danh UBND huyện

Cập nhật ngày: 02/11/2010 - 11:52

(BTNO)-Ngày 2.11, HĐND huyện Tân Biên khoá IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011, đã tổ chức kỳ họp lần thứ 16 (kỳ họp bất thường), bầu bổ sung các chức danh UBND huyện.

Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện Tân Biên (nhiệm kỳ 2004 - 2011) ra mắt hội nghị

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện đối với ông Phạm Ngọc Trị vì lý do nghỉ hưu; miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện đối với ông Nguyễn Trí Mên vì lý do sức khoẻ và miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện đối với ông Nguyễn Văn Thông vì lý do nhận công tác mới.

Các đại biểu đã tiến hành bầu cử các chức danh chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2011. Kết quả: ông Nguyễn Văn Thông - Phó bí thư Huyện uỷ được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện, ông Đặng Văn Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Tân Lập được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện và ông Lê Thiện Hồ, huyện uỷ viên - Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện.

HỮU ĐÔNG - ĐỨC THỊNH