BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Biểu dương 91 gương điển hình tiên tiến

Cập nhật ngày: 30/06/2015 - 08:30

Trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015.

Trong 5 năm qua, huyện Tân Biên đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nền kinh tế tăng trưởng bình quân hằng năm là 12,65%/năm.

Trong đó giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản tăng 0,34% so với nghị quyết; giá trị ngành công nghiệp, xây dựng tăng bình quân hằng năm 25,82%; giá trị ngành thương mại, dịch vụ tăng bình quân hằng năm là 21,19%.

Công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện tăng bình quân hằng năm hơn 12%. Phong trào xây dựng nông thôn mới đã thu hút người dân hưởng ứng, tham gia đóng góp tiền, hiến đất làm đường giao thông với tổng trị giá hơn 19,1 tỷ đồng; đến nay toàn huyện đã hoàn thành 100/171 tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó xã Thạnh Bình hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014.

Phong trào thi đua yêu nước trên lĩnh vực văn hoá - xã hội, giáo dục - đào tạo phát triển khá, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư".

Toàn huyện đã có hơn 22.300 hộ đạt chuẩn gia đình văn hoá- chiếm gần 92% so với tổng số hộ trong toàn huyện; các cấp, các ngành đã vận động xây dựng 117 căn nhà tình nghĩa với số tiền hơn 6 tỷ đồng, 397 căn nhà đại đoàn kết với số tiền hơn 11,2 tỷ đồng; giải quyết cho hơn 5.800 lao động có việc làm và thu nhập ổn định. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm là 2,39%...

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 30 tập thể, 61 cá nhân tiêu biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước (giai đoạn 2010-2015).

Đức Thịnh