Thời Sự - Chính trị   Hướng tới Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tân Biên: Cần một “cú huých” để bứt phá 

Cập nhật ngày: 05/08/2020 - 06:35

BTN - Tân Biên cần những “cú huých” mạnh mẽ hơn từ công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế cho đến nguồn lực đầu tư hạ tầng để huyện biên giới này sớm đạt mục tiêu huyện nông thôn mới, (NTM) tiến tới trở thành một thị xã vùng biên trong tương lai.

Lãnh đạo Huyện uỷ Tân Biên trò chuyện với các đại biểu khách mời bên lề Đại hội.

Là địa phương có nhiều lợi thế về hệ thống cửa khẩu, tài nguyên đất đai rộng lớn, nhưng kết quả các lĩnh vực trong 5 năm vừa qua được đánh giá là chưa tương xứng. Tân Biên cần những “cú huých” mạnh mẽ hơn từ công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế cho đến nguồn lực đầu tư hạ tầng để huyện biên giới này sớm đạt mục tiêu huyện nông thôn mới, (NTM) tiến tới trở thành một thị xã vùng biên trong tương lai. 

Đột phá trong lãnh đạo phát triển kinh tế

Nhiệm kỳ 2015-2020, Tân Biên đã đạt nhiều kết quả về KT-XH, quốc phòng an ninh, đối ngoại. Tuy nhiên, theo đánh giá của Huyện uỷ Tân Biên, chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh kinh tế của huyện còn thấp, nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng lớn trong khi nguồn lực hạn hẹp. 5/19 chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt so với Nghị quyết Đại hội XI nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, trong đó có 4 chỉ tiêu về kinh tế và 1 chỉ tiêu xã hội về giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm.

Những hạn chế trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, có cả khách quan và chủ quan từ những hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của cấp uỷ huyện. Đơn cử như trong nhiệm kỳ, Huyện uỷ chưa có nghị quyết chuyên đề có tính đột phá về KT-XH để lãnh đạo, tạo động lực đẩy nhanh tốc độ phát triển và các giải pháp phù hợp để huy động các nguồn lực đầu tư.

Trên cơ sở thẳng thắn nhìn nhận, kiểm điểm về công tác lãnh đạo, BCH Đảng bộ huyện Tân Biên khoá XI nhiệm kỳ 2015-2020 đề xuất một số nội dung cần tập trung thực hiện tốt trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm của cấp uỷ và các tổ chức trong hệ thống chính trị là ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, tạo chuyển biến mạnh mẽ về phát triển KT-XH.

Từ đó bố trí thời gian và nguồn lực thích đáng cho việc nghiên cứu, thảo luận, ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định, các chủ trương quan trọng trong lĩnh vực kinh tế. Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho cấp uỷ trong lĩnh vực kinh tế.

Cấp uỷ, chính quyền huyện tích cực phối hợp, tranh thủ sự ủng hộ và tham gia ý kiến của các sở, ban, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học trong đánh giá tiềm năng, lợi thế so sánh của huyện, dự báo, tư vấn, định hướng phát triển làm cơ sở cho việc xây dựng các đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH có tính khả thi cao.

Bí thư Huyện uỷ Thành Từ Dũ cho biết: “Tân Biên quyết tâm để năm 2025 đạt chuẩn huyện NTM, tầm nhìn xa hơn là trở thành thị xã vùng biên, đóng góp quan trọng cho tỉnh không chỉ ở lĩnh vực quốc phòng an ninh mà còn ở các lĩnh vực kinh tế, ngân sách và dịch vụ du lịch”.

Riêng về mục tiêu đạt chuẩn huyện NTM, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Tân Biên xác định sẽ đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, cơ giới hoá vào các khâu trong sản xuất, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ; chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang tập trung, nuôi trồng thuỷ sản và hình thành các vùng chuyên canh nông sản chất lượng cao, truy xuất nguồn gốc đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

Tạo điều kiện để các hợp tác xã hoạt động hiệu quả, kêu gọi doanh nghiệp liên kết với nông dân trong chuỗi sản xuất - tiêu thụ nông sản và xây dựng nhà máy chế biến nông sản trên địa bàn huyện. Hướng đi này của huyện hoàn toàn phù hợp với định hướng chung của tỉnh, nhất là khi UBND tỉnh đang chuẩn bị phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

“Cú huých” về kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực

 Bí thư Huyện uỷ Thành Từ Dũ cho biết thêm: “Muốn phát triển KT-XH, trước hết phải đầu tư hạ tầng- nhất là hạ tầng giao thông và nguồn nhân lực. Đây là hai khâu đột phá tiếp tục được Đảng bộ huyện Tân Biên xác định sẽ tập trung lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020-2025, tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững của huyện”.

Ngay sau Đại hội, BCH Đảng bộ khoá mới sẽ hoàn thiện chương trình hành động, xây dựng kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Trong đó ban hành nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh”, đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện Tân Biên giai đoạn 2020-2025”, các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền.

Huyện thực hiện song song việc đẩy nhanh quá trình đô thị hoá với các chính sách xã hội, giải pháp về lao động, việc làm, như mở rộng đào tạo nghề, định hướng nghề cho người dân khi bị thu hồi đất nông nghiệp, tạo điều kiện để người dân chuyển đổi sang sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thương mại.

Thông qua đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở về chính trị, tư tưởng, đạo đức, văn hoá ứng xử, trách nhiệm công tác, trình độ chuyên môn đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị của huyện trong thời gian tới; thực hiện chính sách thu hút nhân tài, ưu tiên hỗ trợ học sinh, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi mà huyện có nhu cầu về công tác tại huyện.

Về đột phá kết cấu hạ tầng KT-XH, giai đoạn 2021-2025, huyện tập trung vốn ưu tiên đầu tư nâng cấp và mở rộng các công trình trọng điểm ở các xã NTM, xã NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu; kết hợp phát triển hạ tầng giao thông đường bộ với phát triển một số lĩnh vực khác như thuỷ lợi, hệ thống cấp - thoát nước, chiếu sáng…

Tân Biên cũng sẽ huy động nguồn lực đầu tư cho khu trung tâm thương mại thị trấn, khu trung tâm thương mại ở cửa khẩu quốc tế Xa Mát và cửa khẩu Chàng Riệc thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát và thúc đẩy kinh tế biên mậu giữa các cửa khẩu.

Phát triển hạ tầng thông tin, hạ tầng giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hoá, thể thao, du lịch. Du lịch được khai thác trên nền tảng du lịch về nguồn tại Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam và du lịch trải nghiệm ở Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát cũng được huyện quan tâm. 

Về hạ tầng y tế, huyện đang thu hút nhà đầu tư khảo sát, xây dựng bệnh viện quy mô lớn, hiện đại, phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân Tân Biên, Tân Châu và các địa phương giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia.

Du khách trải nghiệm tại Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

Hạ tầng giao thông là một trong những yếu tố tiên quyết cho sự phát triển bứt phá của Tân Biên trong xu hướng kết nối liên vùng. Theo thông tin từ lãnh đạo huyện Tân Biên, song song đầu tư hạ tầng phục vụ xây dựng NTM, huyện tập trung đầu tư hạ tầng đô thị để Thị trấn đạt chuẩn đô thị loại IV vào năm 2025.

Trong tương lai gần, tuyến đường nối thị trấn Tân Biên với thị trấn Tân Châu sẽ được nâng cấp và xây dựng tuyến đường tránh thị trấn Tân Biên. Bên cạnh đó, triển khai các tuyến đường kết nối Tân Biên với huyện Tân Châu, Châu Thành và thành phố Tây Ninh.

Huyện cũng đã đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn đường Sóc Thiết - Tà Xia đi Châu Thành. Đồng thời, sẽ phối hợp tốt để giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng cao tốc Gò Dầu - Xa Mát vào cuối nhiệm kỳ 2020-2025.

Phương Thuý