Thời Sự - Chính trị   Nhân sự mới

Tân Biên công bố các quyết định về công tác cán bộ 

Cập nhật ngày: 02/05/2022 - 09:40

BTNO - Chiều 29.4, huyện Tân Biên tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Ông Đặng Văn Nghĩa- Chủ tịch UBND huyện trao quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ công chức, viên chức được bổ nhiệm.

Có 5 quyết định bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý gồm: bà Lê Thị Hương- Phó chánh Thanh tra huyện giữ chức vụ Chánh Thanh tra huyện; ông Bùi Minh Chánh- chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo giữ chứ vụ Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; ông Cao Hoàng Mạnh- chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện Tân Biên, giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện;

Ông Nguyễn Thanh Bình- Viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện; bà Lê Thị Kim Thuỷ- viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh huyện. Các quyết định trên đều có thời hạn là 5 năm, kể từ ngày 1.5.2022.

Nguyễn Diễn