BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Công bố danh sách chính thức ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật ngày: 28/04/2016 - 03:56

Quang cảnh hội nghị.

Qua hiệp thương lần thứ 3 về lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021, huyện Tân Biên còn lại 52 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, với cơ cấu thành phần gồm: đại biểu nữ 20 ứng cử viên, chiếm 38,46%; đại biểu ngoài Đảng 6 ứng cử viên, chiếm 11,53%;  đại biểu trẻ dưới 40 tuổi 13 ứng cử viên chiếm 25% và đại biểu tái cử 18 ứng cử viên chiếm 34,61%; trong 52 người ứng cử sẽ bầu chọn 31 làm đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội nghị đã công bố danh sách chính thức 52 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 tại 10 đơn vị bầu cử. Mỗi đơn vị có 5 ứng cử viên để bầu lấy 3; riêng đơn vị xã Thạnh Bình có 7 ứng cử viên bầu chọn 4 đại biểu HĐND huyện.

Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu HĐND huyện vận động bầu cử ở 65 điểm trên địa bàn các ấp, khu phố trong toàn huyện, kể từ ngày 4.5 đến ngày 20.5.2016.

Đức Thịnh