Kinh tế   Phát triển nông thôn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Công bố Đề án nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

Cập nhật ngày: 23/03/2023 - 09:35

BTNO - UBND huyện Tân Biên vừa công bố Quyết định 6369/QĐ-UBND ngày 30.12.2022 phê duyệt Đề án nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Sản phẩm dưa lưới Fagri đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao của anh Nguyễn Hữu Nghĩa (ấp Trà Hiệp, xã Trà Vong).

UBND huyện Tân Biên vừa công bố Quyết định 6369/QĐ-UBND ngày 30.12.2022 phê duyệt Đề án nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới  trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Đề án với nhiều thành phần kinh tế tham gia, xây dựng nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tăng giá trị và lợi nhuận trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp. Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ.

Đến năm 2025 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 4 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; 1 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; huyện Tân Biên đạt chuẩn huyện nông thôn mới, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 90%. Đến năm 2030 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó, 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Về chăn nuôi, từng bước giảm cả về số lượng hộ nuôi và quy mô trong từng hộ; hướng tới không còn chăn nuôi ở những nơi đang phát triển công nghiệp, đô thị và du lịch. Theo hướng tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả để tăng sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu; đồng thời gắn với an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Vườn mít Thái siêu sớm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao của ông Nguyễn Quốc Oai, xã Tân Lập.

Định hướng mở rộng diện tích cây ăn quả các loại theo hướng tập trung, mở rộng chuỗi liên kết sản xuất - chế biến, chứng nhận sản phẩm theo quy trình VietGAP, GlobalGAP,... Dự kiến diện tích cây ăn quả các loại đến năm 2025 khoảng 3.843 ha (tăng 1.531 ha so với năm 2021); sản lượng trái cây các loại là 41.516 tấn. Đến năm 2030 tiếp tục tăng diện tích một số cây ăn quả đặc sản có giá trị kinh tế cao, đưa tổng diện tích trồng cây ăn quả các loại lên 4.076 ha (tăng 234 ha so với năm 2025), sản lượng trái cây đạt 51.974 tấn.

Mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 là phấn đấu có 10/10 xã, thị trấn có đăng ký tham gia chương trình, mỗi xã (thị trấn) có ít nhất 1 chủ thể phát triển sản phẩm (mỗi chủ thể tăng 1 sao so với lần đánh giá đầu tiên) thông qua quá trình tham gia chương trình. Trong đó, có 2-5 sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Duy Phú