BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp

Cập nhật ngày: 26/03/2013 - 06:02

(BTNO)- Tính đến nay, trên địa bàn huyện Tân Biên có hơn 200 doanh nghiệp, chủ yếu hoạt động trên các lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, chế biến hàng nông sản.

Mì được đưa vào nhà máy chế biến

Trong năm 2012, tổng giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện đạt hơn 470 tỷ đồng- tăng hơn 6% so với kế hoạch. Trong đó doanh nghiệp địa phương chiếm hơn 314 tỷ đồng- tăng 24%. Các loại hình công nghiệp tăng nhanh cả về số lượng và quy mô hoạt động trên các lĩnh vực như: thu mua, sản xuất, chế biến hàng xuất, nhập khẩu tại Khu cửa khẩu Xa Mát. Cụm công nghiệp Thanh Xuân (xã Mỏ Công) thu hút được 2 dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho thuê và cơ sở sản xuất tinh bột mì với công suất 200 tấn/ngày…

Để phát huy tiềm năng, thế mạnh về công nghiệp ở địa phương, Huyện uỷ Tân Biên đề ra chương trình hành động, định hướng phát triển công nghiệp đến năm 2020. Theo đó, ưu tiên cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng vào các khu, cụm công nghiệp; huy động, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; đào tạo và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp; quan tâm đến hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, máy móc, thiết bị tiên tiến cho các khu công nghiệp; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Đồng thời, huyện phấn đấu tăng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân hằng năm từ 23,25% đến 26% /năm, trong đó tăng giá trị sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp chế biến gỗ; sản xuất chế biến mủ cao su; ngành Điện đảm bảo phân phối điện đầy đủ phục vụ cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 99,98% số hộ trong toàn huyện có điện sử dụng; tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bền vững, phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn huyện hình thành một bộ phận doanh nghiệp có thương hiệu, có thị phần, chiếm tỷ trọng khá trong kết quả tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Đức Thịnh