Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng năm 2022 

Cập nhật ngày: 13/10/2022 - 08:51

BTNO - Ngày 11.10. Ban Tổ chức Huyện ủy Tân Biên tổ chức hội nghị giao ban công tác Tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Quang cảnh hội nghị.

Bà Trần Thị Ánh Tuyết- Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì hội nghị.

9 tháng năm 2022, Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện hoàn thành 13 nội dung theo chương trình công tác, 66 nội dung phát sinh.

Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 34-KL/TW về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của BCH Trung ương Đảng. Toàn huyện hiện có 50 tổ chức cơ sở đảng với 2.836 đảng viên. Công tác cán bộ được quan tâm thực hiện đúng quy định, điều động 12 trường hợp, giới thiệu ứng cử 15 trường hợp, chỉ định bổ sung cấp ủy viên cở sở 22 trường hợp.

Tham mưu, kết luận tiêu chuẩn chính trị nội bộ 754 trường hợp; sưu tra 305 trường hợp; xác minh lịch sử chính trị 690 trường hợp phục vụ công tác quy hoạch, giới thiệu ứng cử.

Qua đánh giá xếp loại chất lượng năm 2021 có 96,16% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 98,58% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 4 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 1 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”.

Toàn huyện kết nạp 92 đảng viên, đạt 113,58%; có 3 trường hợp xin ra khỏi Đảng, 3 trường hợp bị khai trừ, 2 trường hợp bị xóa tên, giảm so với cùng kỳ.

Duy Phú