Tân Biên: Hiệp thương lần thứ ba 

Cập nhật ngày: 18/04/2021 - 10:08

BTNO - Ban Thường trực UB. MTTQ Việt Nam huyện Tân Biên tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thảo luận, lựa chọn và thống nhất lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị báo cáo kết quả việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác sau hiệp thương lần thứ hai đối với 56 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trước hiệp thương lần thứ ba có 4 người xin rút tên không ứng cử vì lý do công tác. Hội nghị đã thảo luận thống nhất việc rút tên khỏi danh sách ứng cử và biểu quyết chốt danh sách chính thức 52 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đức Thịnh